Tại sao có ba thánh lễ khác nhau

trong ngày Lễ Chúa Giáng Sinh

 

Tại sao có ba thánh lễ khác nhau trong ngày Lễ Chúa Giáng Sinh?

Lm. Vincent Bùi Ðoàn

San Francisco (FB Vincent Bui Doan 25-12-2019) - Các tín hữu Thiên Chúa Giáo thường tham dự nghi thức Vọng Giáng Sinh vào chiều tối ngày 24 tháng 12, và ngay sau đó họ về với gia đình và người thân để ăn mừng đại lễ Giáng Sinh.

Ðối với Giáo Hội Công Giáo, mùa Giáng Sinh bắt đầu với 3 thánh lễ chính trong ngày lễ Chúa Giáng Sinh: Lễ Nửa Ðêm, Lễ Rạng Ðông, và Lễ Ban Ngày (lễ Vọng Giáng Sinh - Christmas Eve Mass - không có trong phụng vụ lễ Chúa Giáng Sinh trước đây). Phụng vụ ngày lễ Chúa Giáng Sinh này là một truyền thống của Giáo Hội Công Giáo có từ thế kỷ thứ sáu. Mỗi thánh lễ trong ngày Chúa Giáng Sinh có lời nguyện và những bài đọc khác nhau để làm nổi bật những ý nghĩa khác nhau của câu chuyện Thiên Chúa giáng trần.

Thánh Lễ Nửa Ðêm: Thánh Lễ của Thiên Thần

Theo truyền thống, Chúa Giêsu được sinh ra tại Bêlem vào lúc nửa đêm. Giáo Hội cử hành Thánh lễ Giáng Sinh đầu tiên vào lúc nửa đêm để nhớ lại chính giờ mà Ðấng Cứu Thế đến để cứu chuộc chúng ta. Bóng tối lúc nửa đêm cũng tương đồng với tình trạng tối tăm tâm linh của nhân loại khi thế giới chờ đợi sự ra đời rạng rỡ của Ðấng Cứu Thế.

Lời Nguyện Nhập Lễ của thánh lễ Nửa Ðêm làm nổi bật sự khác biệt giữa bóng tối của tội lỗi và ánh sáng của Chúa Kitô: "Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian làm cho đêm cực thánh này bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được mầu nhiệm Giáng Sinh soi dẫn, mai sau cũng được cùng Con Một Chúa hưởng vinh phúc trên trời."

Tin Mừng Thánh Luca (Luke 2:1-14) tường thuật lại phần đầu của câu chuyện khi Hài Nhi Giêsu chào đời và các Thiên Thần loan báo tin mừng cho các mục đồng: "Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người là Ðức Kitô, Chúa chúng ta." Chính vì vậy, thánh lễ Nửa Ðêm theo truyền thống được gọi là Thánh lễ của Thiên Thần.

Thánh Lễ Rạng Ðông: Thánh Lễ của Mục Ðồng

Thánh lễ thứ hai được cử hành vào lúc bình minh. Thánh kinh giúp cho chúng ta thấy sự song song giữa Chúa Kitô và mặt trời - giống như khi mặt trời mọc trên bóng tối của vùng đất, tâm trí của chúng ta được thúc đẩy để đón nhận sự thật về Thiên Chúa là Ánh Sáng của thế gian, Ðấng đến xóa tan bóng tối của tội lỗi và sự chết bằng mầu nhiệm nhập thể của Ngài.

Lời nguyện Nhập Lễ nói lên sự quan trọng của nguồn ánh sáng đến thế gian như mặt trời bừng lên lúc rạng đông: "Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ánh sáng mới của Ngôi Lời nhập thể đã tràn ngập chúng con, và chiếu giãi niềm tin vào tận tâm hồn. Giờ đây, xin Chúa cũng làm cho ánh sáng ấy rực lên trong mọi sinh hoạt của chúng con."

Trong thánh lễ Rạng Ðông, chúng ta lắng nghe phần thứ hai của câu chuyện Ngôi Hai sinh ra theo Tin Mừng Thánh Luca (Luke 2:15-20). Sau khi Thiên thần loan báo tin mừng cho các mục đồng, các mục đồng vội vã đến với thánh Giuse và Ðức Trinh Nữ Maria để thờ lạy Chúa Kitô. Các mục đồng sau đó vui mừng loan báo tin mừng về Ðấng Cứu Thế cho những người khác. Do đó, thánh lễ Chúa Giáng Sinh lúc rạng đông thường được gọi là Thánh lễ của Mục Ðồng.

Thánh Lễ Ban Ngày: Thánh Lễ của Nhà Vua

Thánh lễ thứ ba được cử hành trong ánh sáng ban ngày với ý muốn cho dân Chúa xác tín lời hứa năm xưa của Thiên Chúa đã trở nên hiện thực qua sự việc Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần. Thánh lễ này mời gọi con người tôn thờ Vua của các vị vua được thể hiện qua việc 3 vị vua phương Ðông đến thờ lạy Ngài.

Lời Nguyện Nhập Lễ trong thánh lễ Ban Ngày nói lên sự sâu sắc và cao thượng của Mầu Nhiệm Nhập Thể: "Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn nữa; xin ban cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Ðức Kitô là Ðấng đã chia sẻ kiếp người với chúng con."

Thánh Vịnh 97 tuyên xưng sự hiện hữu của Ngôi Hai Thiên Chúa: "Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta." Câu xướng Tin Mừng: "Alleluia, alleluia! - Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã toả xuống trên địa cầu. - Alleluia."

Tin Mừng Thánh Gioan (John 1:1-18) là lời kêu gọi tất cả mọi người và các quốc gia tôn thờ Vua của các vị vua mới sinh. Do đó, Thánh lễ Ban Ngày theo truyền thống được gọi là Thánh lễ của nhà Vua.

Lễ Chúa Giáng Sinh

Lễ Chúa Giáng Sinh là dịp chúng ta vui hưởng trọn vẹn niềm vui của Giáo Hội và nhân loại khi nhớ lại sự việc Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần... Cho dù chúng ta tham dự thánh lễ Chúa Giáng Sinh nào, chúng ta vẫn có thể dành thời gian để học hòi những nghi thức phụng vụ trong ngày lễ Giáng Sinh để hiểu thêm những truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội chúng ta.

Cầu chúc bạn và những người thân thương mùa Giáng Sinh tràn đầy ơn lành của Ðấng Thiên Sai.

Lm. Vincent Bùi Ðoàn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page