Phái đoàn Tòa Thánh

đến Istanbul nhân lễ thánh Anrê

 

Phái đoàn Tòa Thánh đến Istanbul nhân lễ thánh Anrê.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Istanbul (Vatican News 30-11-2019) - Phái đoàn Tòa Thánh do Ðức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, hướng dẫn đã đến Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhân dịp lễ kính thánh Anrê Tông Ðồ, bổn mạng Giáo Hội này, cử hành ngày 30 tháng 11 năm 2019.

Cùng đi với Ðức Hồng y Koch có Ðức Cha Brian Farrell, Tổng thư ký của Hội đồng, và Ðức Ông Andrea Palmieri, Phó Tổng thư ký.

Phái đoàn Tòa Thánh đã tham dự thánh lễ kính thánh Anrê Tông Ðồ tại Nhà thờ chính tòa của tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople do Ðức Thượng Phụ Bartolomaios chủ sự.

Trước đó, hôm 29 tháng 11 năm 2019, phái đoàn Tòa Thánh đã được Ðức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo Chủ Chính Thống Contantinople tiếp kiến và trao đổi về đời sống và chứng tá của hai Giáo Hội trong thế giới ngày nay. Hiện diện trong dịp này cũng có 2 vị Tổng giám mục và 2 chức sắc Chính thống giáo.

Cuộc viếng thăm này nằm trong khuôn khổ thói quen tốt lành đã có từ lâu: hai Giáo Hội Chính Thống và Công Giáo trao đổi phái đoàn vào dịp lễ bổn mạng của nhau. Phái đoàn Chính Thống Constantinople vẫn được gửi tới Roma vào dịp lễ kính thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ, 29 tháng 6 mỗi năm.

Gần đây, tình hình nội bộ 15 Giáo Hội Chính Thống giáo thế giới gặp nhiều căng thẳng, đặc biệt Tòa Thượng Phụ Chính Thống Mascơva đã đoạn giao với Chính Thống Constantinople, Chính Thống Hy Lạp và Chính Thống Antiokia vì các Giáo Hội này đã nhìn nhận quyền tự trị độc lập của Giáo Hội Chính Thống ở Ucraina, một cộng đoàn bị Chính Thống Nga coi là "ly giáo".

Lập trường của Công Giáo trước những vấn đề này là không để cuộc xung đột nội bộ Chính Thống giáo ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa Chính Thống và Công Giáo.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page