Sứ điệp Ðức Thánh Cha

gửi Ðức Thượng Phụ Constantinople

 

Sứ điệp Ðức Thánh Cha gửi Ðức Thượng Phụ Constantinople.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 30-11-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô tái bày tỏ quyết tâm của Giáo Hội Công Giáo dấn thân để các tín hữu Kitô Ðông và Tây phương được hiệp nhất trọn vẹn với nhau.

Lập trường này được Ðức Thánh Cha bày tỏ trong sứ điệp gửi Ðức Thượng Phụ Barlotomaios I, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople bên Thổ Nhĩ kỳ, là vị đứng đầu chính thống Giáo, nhân dịp lễ thánh Anrê Tông Ðồ, bổn mạng của Giáo Hội Constantinople. Sứ điệp của Ðức Thánh Cha được Ðức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, trao cho Ðức Thượng Phụ hôm 30 tháng 11 năm 2019 và được công bố ban trưa cùng ngày tại Roma.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha nhắc đến việc kỷ niệm đúng 40 năm thành lập Ủy ban quốc tế đối thoại thần học giữa Công Giáo và Chính Thống giáo. Ngài cảm tạ Chúa vì bao nhiêu thành quả Ủy ban này đã đạt được trong 4 thập niên qua. Tuy nhiên, Ðức Thánh Cha cũng khẳng định rằng việc tìm kiếm hiệp thông trọn vẹn giữa các tín hữu Công Giáo và Chính Thống giáo không phải chỉ giới hạn vào việc đối thoại thần học, nhưng còn được thực hiện qua những con kênh khác của đời sống Giáo Hội. Ngài viết: "Những tương quan của chúng ta được nuôi dưỡng trước tiên bằng những cử chỉ chân thành, tôn trọng và quý chuộng nhau. Những hành động đó chứng tỏ lòng trung thành với lời Chúa Giêsu Kitô và ước muốn ở lại trong tình thương của Chúa."

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tương quan giữa các tín hữu Chính Thống và Công giáo được biểu lộ qua việc cùng nhau công bố Tin Mừng và trong việc phục vụ những người túng thiếu. Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống đã hành trình chung để con đường nhiều hứa hẹn này, như các sáng kiến chung của chúng ta chứng tỏ.

(SS Vat 2019-11-30)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page