Giáo Hội Argentina

kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên

 

Giáo Hội Argentina kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Argentina (Vatican News 30-11-2019) - Ngày 08 tháng 12 năm 2019, Giáo Hội tại Argentina sẽ khai mạc Năm Thánh Mẫu, trong đó có biến cố nổi bật là kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên được cử hành tại đất nước này.

Hôm 27 tháng 11 năm 2019, lễ kính ảnh Ðức Mẹ Phép lạ, các Giám mục Argentina đã chính thức loan báo mở Năm Thánh Mẫu, từ Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, 08 tháng 12 năm 2019, và kéo dài đến ngày 08 tháng 12 năm 2020. Hội đồng Giám mục mời gọi tất cả các tín hữu sống nồng nhiệt hồng ân này của Chúa, đồng thời các vị cũng nhắc đến việc mừng 400 năm Ảnh Ðức Mẹ Valle tại tỉnh Catamarca được tôn kính trên toàn quốc.

Thông cáo của các Giám mục Argentina cũng cho biết: "Trong Năm Thánh Mẫu, lễ kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên tại Argentina sẽ được cử hành tại thành phố Puerto San Julián ngày 01 tháng 4 năm tới (2020)..." Trong năm Thánh Mẫu sẽ có Ðại hội Thánh Mẫu toàn quốc từ ngày 23 đến 26 tháng 4 năm 2020 tại Catamarca, và vào tháng 9 năm 2020 sẽ có Hội nghị Thánh Mẫu học cũng tại Catamarca.

Trong Năm Thánh Mẫu, Hội đồng Giám mục Argentina đã công bố một ấn bản đặc biệt "Kinh Thánh. Sách của dân Chúa" với phần giới thiệu của Ðức Cha Oscar Ojea, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina, và những chỉ dẫn để thực hành việc nguyện gẫm với Kinh Thánh..."

(Fides 28-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page