Số tín hữu Công Giáo tại Thụy Sĩ

là 2 triệu 900 ngàn

 

Số tín hữu Công Giáo tại Thụy Sĩ là 2 triệu 900 ngàn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Zurich (Vatican News 28-11-2019) - Theo thống kê mới nhất, Giáo Hội Công Giáo tại Thụy Sĩ hiện có 2 triệu 900 ngàn tín hữu và là cộng đoàn tôn giáo lớn nhất trong tổng số 8 triệu rưỡi dân cư tại nước này.

Theo nghiên cứu do Viện Mục Vụ Xã Hội Thụy Sĩ ở Thành Phố Zurich, công bố hôm 26 tháng 11 năm 2019, trong số các tín hữu Công Giáo tại nước này, 38% là người di dân trên 15 tuổi.

Trong năm 2018, có gần 25,400 người Công Giáo Thụy Sĩ làm đơn xin ra khỏi Giáo Hội, tức là tăng hơn 25% so với năm 2017 trước đó. Lý do được nói đến nhiều nhất khiến những tín hữu ấy xin ra khỏi Giáo Hội là vì những vụ linh mục lạm dụng tính dục và ém nhẹm trong Giáo Hội Công Giáo trên thế giới. Ngoài ra có những lý do khác như thiếu hoặc mất đức tin, hoặc vì bất mãn với những lập trường của các cộng đồng tôn giáo. Nói chung, mối liên hệ giữa tín hữu với Giáo Hội ngày càng trở nên yếu ớt. Từ năm 2013 đến nay, số hôn phối Công Giáo được cử hành tại nhà thờ ở Thụy Sĩ tiếp tục giảm sút. Số người rửa tội từ năm 2013 đến nay giảm 11%.

Số người lớn xin gia nhập Công Giáo tại Thụy sĩ trong năm 2018 chỉ có 1,121 người.

(KP 26-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page