Ðức Thánh Cha trở lại Greccio

nơi thánh Phanxicô làm hang đá máng cỏ đầu tiên

 

Ðức Thánh Cha trở lại Greccio nơi thánh Phanxicô làm hang đá máng cỏ đầu tiên.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Greccio (Vatican News 28-11-2019) - Chiều Chúa nhật I Mùa Vọng, 01 tháng 12 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ trở lại viếng thăm nơi thánh Phanxicô làm hang đá máng cỏ đầu tiên và sẽ công bố thư về hang đá.

Trong buổi tiếp kiến chung hôm 27 tháng 11 năm 2019, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha nói với các tín hữu hành hương: "Chúa nhật tới đây là bắt đầu Mùa Vọng, tôi sẽ đến Greccio để cầu nguyện tại nơi hang đá máng cỏ đầu tiên do thánh Phanxicô Assisi làm và sẽ gửi đến toàn thể các tin hữu một thư để hiểu ý nghĩa hang đá".

Làng Greccio có 1,550 dân cư, thuộc tỉnh Rieti, cách Roma 94 cây số đường bộ về hướng đông bắc. Trong đêm giáng sinh năm 1223, thánh Phanxicô đã gợi lại cuộc giáng sinh của Chúa Giêsu bằng cách tổ chức một hoạt cảnh sống về biến cố này. Theo truyện thánh, trong thánh lễ, một hài nhi hiện ra bằng xương bằng thịt, và thánh Phanxicô ẵm hài nhi trong tay. Từ giai thoại đó nảy sinh truyền thống làm hang đá.

Chiều Chúa nhật 1 tháng 12 năm 2019 sẽ là lần thứ hai Ðức Thánh Cha đến Greccio, sau lần đầu tiên ngày 04 tháng 01 năm 2016. Hồi đó, Ðức Thánh Cha đến viếng thăm mà không loan báo trước. Ngài đã cầu nguyện tại nhà nguyện trong Ðền Thánh.

Lần này, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng lúc 3 giờ 15 chiều Chúa nhật 01 tháng 12 năm 2019 từ Vatican và đáp xuống gần Ðền thánh Greccio lúc 3 giờ 45. Tại đây, ngài sẽ chủ sự buổi phụng vụ Lời Chúa và ký vào thư về ý nghĩa hang đá để công bố. Sau đó lúc 5 giờ, Ðức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng về Vatican.

(ACI 27-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page