Chiến dịch Lễ Ba Vua tại Áo

tài trợ hơn 500 dự án xã hội

 

Chiến dịch Lễ Ba Vua tại Áo tài trợ hơn 500 dự án xã hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Áo (Vatican News 29-11-2019) - Kết quả chiến dịch Lễ Ba Vua 2020 tại Áo sẽ được dùng để tài trợ hơn 500 dự án xã hội tại 19 nước Á, Phi và Mỹ La tinh.

Giống như hàng năm, từ ngày 27 tháng 12 năm 2019 đến lễ Chúa Hiển Linh, 06 tháng 01 năm 2020, 85 ngàn trẻ em thuộc 3 ngàn giáo xứ Công Giáo tại Áo, - quen được gọi là các "Ca viên ngôi sao" - mặc y phục như Ba Ðạo Sĩ, đến từng nhà, chúc mừng lễ và lạc quyên để làm việc nghĩa.

Chiến dịch lễ Ba Vua 2020 sẽ chọn Kenya bên Phi Châu làm quốc gia chủ đề và sẽ đặc biệt tài trợ các trẻ em bụi đời tại khu phố lụp xụp ở Nairobi, thủ đô Kenya. Năm nay, lần đầu tiên một ứng dụng (App) điện thoại di động hoặc máy vi tính sẽ giúp các giáo xứ ở Áo tổ chức các chiến dịch Lễ Ba Vua. Ứng dụng này sẽ nối kết với trung ương chiến dịch và chỉ dẫn những thông tin cho các nhóm "Ca viên ngôi sao".

Tình trạng tại Kenya

Theo ban tổ chức, tại khu phố Mukuru ở Nairobi, có khoảng 700 ngàn người dân sống chật chội, trong đó có 60 ngàn trẻ em bụi đời. Ðể sống còn, nhiều em phải đi ăn xin hoặc lượm rác. Một toán thuộc "Trung Tâm thăng tiến Mukuru" sẽ chuyển sự giúp đỡ cho các em, như lương thực, quần áo và thuốc men qua trung gian của các nhân viên xã hội.

Ngoài ra, tổ chức từ thiện Kenya cũng điều hành 6 trường học cùng với Trung Tâm thăng kiến Mukuru, một trung tâm xã hội giúp các trẻ bụi đời. Tại trung tâm này, các em sẽ được chỗ ngủ, săn sóc về mặt tâm lý và y tế. Mục tiêu ưu tiên của chương trình này là giúp các em bụi đời trở về với gia đình hoặc được các cha mẹ nuôi săn sóc.

Ðể chuẩn bị cho chiến dịch Lễ Ba Vua sắp tới, theo lời mời của Ban điều hành chiến dịch này, 2 người đối tác ở Kenya đã được mời đến thăm các trường học và giáo xứ ở Áo cho đến ngày 10 tháng 12 năm 2019 và họ thông tin về các dự án giúp trẻ em đồng thời cũng cung cấp các thông tin về hoạt động từ thiện ở Kenya.

Chiến dịch Lễ Ba Vua tại Áo

Tổng cộng từ năm 1954 đến nay, đã có 4 triệu trẻ em và người trẻ tại Áo tham gia chiến dịch Lễ Ba Vua, và họ đã quyên góp được 450 triệu Euro, để tài trợ các dự án thăng tiến và phát triển các trẻ em tại các nước nghèo. Nguyên trong chiến dịch đầu năm 2019, các em đã quyên góp được hơn 17 triệu 607 ngàn Euro. Trên toàn Âu Châu hiện nay có khoảng nửa triệu trẻ em tham gia chiến dịch lễ Ba Vua.

(KP 26-11-2019).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page