Giáo phận Trier bên Ðức

ngưng gộp giáo xứ

 

Giáo phận Trier bên Ðức ngưng gộp giáo xứ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Trier (Vatican News 27-11-2019) - Giáo phận Trier bên Ðức ngưng chương trình gộp giáo xứ sau khi Bộ Giáo Sĩ can thiệp.

Giáo phận cổ kính này, ở miền tây nước Ðức, hiện có 1 triệu 382 ngàn tín hữu Công Giáo, thuộc 887 giáo xứ, với 590 linh mục triều và 200 linh mục dòng.

Kế hoạch cải tổ do Ðức Cha Stephan Ackermann, Giám mục sở tại, đề xướng và được công nghị giáo phận Trier (2013-2016) hỗ trợ, dự kiến gộp số giáo xứ trên đây thành 35 giáo xứ lớn. Giai đoạn đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và lập 15 giáo xứ lớn. Giai đoạn thứ hai sẽ lập 20 xứ lớn từ 01 tháng 01 năm 2021.

Một số giáo dân đã kiện lên Tòa Thánh và ngày 20 tháng 11 năm 2019, Ðức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, đã gửi thư cho Ðức Giám mục giáo phận Trier để bác bỏ việc thi hành luật về việc gộp giáo xứ. Hội Ðồng Tòa Thánh về các văn bản luật cũng cứu xét kỹ lưỡng biện pháp này. Thư của Ðức Hồng y Stella khẳng định rằng việc thi hành việc gộp giáo xứ của giáo phận Trier sẽ tạo nên nhiều hậu quả lớn cho đời sống của Giáo Hội và nhắc nhở rằng phần rỗi các linh hồn không thể bị thiệt hại vì biện pháp này.

Sau khi có sự can thiệp của Bộ giáo sĩ, Ðức Cha Ackermann đã ra thông cáo thu hồi sắc lệnh gộp giáo xứ, và hôm 26 tháng 11 năm 2019, Cha Tổng đại diện Ulrich von Plettenberg đã thông báo về quyết định này.

(KNA 26-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page