Liên Hội đồng Giám mục Trung Mỹ

nhóm khóa họp thường niên

 

Liên Hội đồng Giám mục Trung Mỹ nhóm khóa họp thường niên.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Costa Rica (Vatican News 27-11-2019) - Trong những ngày này, từ 25 đến 29 tháng 11 năm 2019, Liên Hội đồng Giám mục Trung Mỹ đang nhóm khóa họp thường niên lần thứ 77 tại San José thủ đô Costa Rica với sự tham dự của 65 Giám mục.

Ðức Tổng giám mục Bruno Musaró, Sứ thần Tòa Thánh tại Costa Rica, đã chủ sự thánh lễ khai mạc, và ngài mời gọi các Giám mục bàn thảo về các đề tài trong những ngày họp dưới ánh sáng của Lời Chúa và Giáo huấn của Hội Thánh, đặc biệt của Ðức Thánh Cha Phanxicô qua sứ vụ không biết mệt mỏi của ngài, với những cố gắng chữa lành các vết thương của Giáo Hội, nhất là những thương tích do các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em gây nên.

Ðức Sứ Thần Tòa Thánh cũng nói rằng: "Chúng ta họp nhau nơi đây trong tư cách là mục tử của Dân Chúa đang lữ hành tại 6 nước Trung Mỹ, để nghiên cứu và suy tư về thực tại các cộng đoàn giáo phận của chúng ta, để trở thành những mục tử theo hình ảnh Chúa Giêsu vị Mục Tử nhân lành, đã hiến mạng sống vì đoàn chiên, đoàn chiên mà Chúa ủy thác cho chúng ta chăm sóc nhân danh Ngài".

Các Giám mục Trung Mỹ đã bắt đầu khóa họp bằng một ngày tĩnh tâm, dưới sự hướng dẫn của Ðức Cha Óscar Mario Brown Jiménez, nguyên giám mục giáo phận Panama.

Trong những ngày họp, các Giám mục nghe 2 bài thuyết trình gợi ý; bài thứ nhất có tựa đề: "Giáo Hội tại miền Trung Mỹ trong thời thực dân: ánh sáng và bóng tối", bài thứ hai là: "Giáo Hội tại Trung Mỹ sau khi được độc lập: ánh sáng và bóng tối".

(Iglesia en Costa Rica 26-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page