Hội đồng Giám mục bang Kerala

giúp các góa phụ trẻ tái hôn

 

Hội đồng Giám mục bang Kerala giúp các góa phụ trẻ tái hôn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kerala (Vatican News 20-11-2019) - Hội đồng Giám mục bang Kerala ở miền tây nam Ấn độ phát động chương trình giúp các góa phụ Công Giáo tại nước này tái hôn, đặc biệt những người dưới 40 tuổi.

Hội đồng này bao gồm các Giám mục thuộc nghi lễ Công Giáo Syro Malabar, Syro Malankada và la tinh.

Cha Paul Madassery, Tổng thư ký Ủy ban gia đình, thuộc Hội đồng Giám mục Kerala, nói rằng: "Trong xã hội Ấn độ chúng ta, kể cả ngày nay, các góa phụ bị tẩy chay, cả khi họ còn trẻ và việc tái hôn của họ rất họa hiếm. Xã hội ngày nay vẫn còn ép các góa phụ phải ăn mặc như phong tục qui định và đòi họ phải có những cách cư xử một cách nào đó trong các giao tiếp và hội họp. Giáo Hội muốn mang lại những thay đổi trong quan niệm đối với các góa phụ trong các cộng đồng chúng ta. Chúng tôi sẽ giúp các góa phụ trẻ đăng ký trên mạng về hôn nhân và giúp họ làm lại cuộc đời".

Cha Madassery nhận xét rằng: "Ngày nay người ta muốn kết hôn với các góa phụ hơn là với những phụ nữ ly dị".

Ủy ban Giám mục Kerala về gia đình đang dự định kiểm kê để có con số tổng cộng các góa phụ trong Giáo Hội Công Giáo, thuộc cả 3 nghi lễ. Con số này có thể lên tới hơn 100 ngàn người. Và bước đầu, một diễn đàn góa phụ đã được thành lập tại thành phố Kochi hồi trung tuần tháng để 11 này để phối hợp và huấn luyện các góa phụ. Từ diễn đàn này, một số góa phụ sẽ được chọn để huấn luyện cho các góa phụ khác.

Cha Madassery nói thêm rằng có nhiều góa phụ nghèo, họ không biết họ có thể xin trợ giúp của chính phủ và chúng tôi giúp đỡ họ để họ có thể được hưởng các trợ cấp ấy.

(New Indian Express 18-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page