Hội đồng Giám mục Việt Nam

công Bố Logo Năm Giới Trẻ 2020

 

Hội đồng Giám mục Việt Nam công Bố Logo Năm Giới Trẻ 2020.

Linh mục Gioan Lê Quang Việt


Hội đồng Giám mục Việt Nam công Bố Logo Năm Giới Trẻ 2020.


Sài Gòn (WHÐ 19-11-2019) - Hội đồng Giám mục Việt Nam công Bố Logo Năm Giới Trẻ 2020:

 

Hội đồng Giám mục Việt Nam

Uỷ Ban Mục vụ Giới Trẻ-Thiếu Nhi

Công Bố Logo Năm Giới Trẻ

 

Trong niềm vui đồng hành với người trẻ, thừa lệnh Ðức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Uỷ Ban Mục vụ Giới Trẻ-Thiếu Nhi xin công bố logo Năm Giới Trẻ qua đường link:

http://bit.ly/Logo-MVGT2020

Nội dung và quy chuẩn sẽ được cập nhật qua đường link duy nhất này để đáp ứng với nhu cầu sử dụng trong thực tế.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần canh tân mục vụ giới trẻ mọi nơi.

Ngày 18 tháng 11 năm 2019

Thư ký UBMVGT-TN

Linh mục Gioan Lê Quang Việt

(Nguồn: Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ - Thiếu Nhi)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page