Lần đầu tiên Ảnh Ðức Mẹ Czestochowa

được đưa tới Ðền Thánh Piô

 

Lần đầu tiên Ảnh Ðức Mẹ Czestochowa được đưa tới Ðền Thánh Piô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

San Giovanni Rotondo (Vatican News 18-11-2019) - Lần đầu tiên Ảnh Ðức Mẹ Czestochowa Nữ Vương Ba Lan được đưa tới Ðền Thánh Piô Pietralcina ở thị trấn San Giovanni Rotondo ở miền nam Italia và lưu lại đây cho đến ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Biến cố này đánh dấu năm kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng, vị đã quen biết cha Piô, vị linh mục dòng Capuchino được mang 5 dấu thánh, và chính ngài đã tôn phong cha lên bậc chân phước ngày 02 tháng 05 năm 1999 và lên bậc hiển thánh ngày 16 tháng 06 năm 2002.

Trong buổi đón tiếp Ảnh Ðức Mẹ tại Ðền thánh Giovanni Rotondo, cha Francesco Dileo, Quản đốc Trung Tâm hành hương Thánh Piô, nói: "Tôi vui mừng khi nghĩ rằng trong lúc này Cha Piô yêu quí và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đang đứng ở cửa sổ thiên đàng và vui mừng nhìn thấy chúng ta tụ tập quanh Mẹ Thiên Quốc của chúng ta".

Trên trang mạng chính thức của Ðền thánh Giovanni Rotonto, các tu sĩ dòng Capuchino viết: "Ðền thánh Ðức Mẹ Czestochowa gắn liền với lòng sùng mộ của cha Karol Wojtila đối với cha Piô. Ngày 27 tháng 01 năm 1972, cha Bernardino đã viết một thư gửi các Hồng y, Tổng giám mục và Giám mục cũng như một số nhân vật đạo đời của Italia và của các nước khác, xin các vị gửi thư cho Ðức Thánh Cha để thỉnh cầu cho phép mở án phong thánh cho cha Piô. Có 19 Hồng y, 58 Tổng giám mục, 133 Giám mục, 43 giáo sĩ và giáo dân đã gửi thư cho Ðức Thánh Cha. Một trong những lá thư đầu tiên là của Hội đồng Giám mục Ba Lan, với chữ ký của 2 Hồng y là Ðức Giáo chủ Wyszynski và Ðức Hồng y Karol Wojtila, Tổng giám mục Cracovia, 43 Tổng giám mục và Giám mục Ba Lan". Thư được viết tại Ðền thánh Ðức Mẹ Jasna Gora trên trang thư của Ðức Hồng y Giáo Chủ và đề ngày 03 tháng 05 năm 1972.

Ảnh Ðức Mẹ Czestochowa đã được trưng tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Ân Phúc cho đến ngày 15 tháng 11 năm 2019, và sau đó được đưa tới Bệnh viện Nhà Thoa Dịu Ðau Khổ, để các tín hữu và bệnh nhân kính viếng.

(CNA 14-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page