Thống nhất Hiệp hội

các Bề trên nam nữ ở Áo

 

Thống nhất Hiệp hội các Bề trên nam nữ ở Áo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (Vatican News 18-11-2019) - Từ ngày 25 tháng 11 năm 2019, hai Hiệp hội các Bề trên thượng cấp các dòng tu nam và nữ tại Áo sẽ thống nhất thành một "Hội đồng các dòng tu Áo quốc" duy nhất.

Qui chế của Hội đồng này sẽ được bỏ phiếu thông qua trong phiên họp ngày 25 tháng 11 năm 2019 tại khu phố Lainz thuộc thủ đô Vienne của Áo. Theo dự thảo qui chế, nếu một nam Bề trên làm chủ tịch thì một nữ Bề trên sẽ làm Phó chủ tịch của Hội đồng và ngược lại.

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, hai vị Chủ tịch và Phó Chủ tịch sẽ được giới thiệu với công chúng, và đồng thời Hội đồng sẽ bầu một vị Tổng thư ký và một vị Giám đốc điều hành.

Cho đến nay, Hội đồng các nam Bề trên Thượng Cấp tại Áo qui tụ 86 dòng nam và phía nữ có 106 dòng. Tổng cộng trong Hội đồng các dòng tu tân lập có tổng cộng gần 4,900 tu sĩ nam nữ, trong số này có 3,250 nữ tu và 1,650 nam tu sĩ, thuộc 195 cộng đoàn dòng tu. Hội đồng chung có nhiệm vụ thăng tiến sự cộng tác chặt chẽ giữa các tu sĩ nam nữ trong lãnh vực sứ mạng, giáo dục, văn hóa, nhà thương và các phương tiện truyền thông.

Số tu sĩ nam nữ tại Áo liên tục giảm sút: trong năm qua (2018), số nữ tu giảm 95 chị, và số nam tu sĩ 15 người. Nếu so với tình trạng cách đây 40 năm (1980), số nữ tu tại Áo giảm mất 7,250 chị, tức là từ 10,500 xuống còn 3,250 chị. Trong cùng thời gian đó, số nam tu sĩ tại Áo giảm mất 1,330 người, tức là từ hơn 3 ngàn xuống còn 1,660 như hiện nay.

(KP 15-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page