Ðức Thánh Cha muốn phụ nữ

giữ các vai trò lãnh đạo tại Tòa Thánh

 

Ðức Thánh Cha muốn phụ nữ giữ các vai trò lãnh đạo tại Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 18-11-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô muốn phụ nữ giữ các vai trò lãnh đạo tại Tòa Thánh và ngài tiết lộ rằng trong hồ sơ bổ nhiệm Bộ trưởng Kinh Tế của Tòa Thánh cũng có hai phụ nữ có thể làm bộ trưởng".

Ðức Thánh Cha tiếp lộ như trên hôm 16 tháng 11 năm 2019 trong buổi tiếp kiến các thành viên và cố vấn Bộ giáo dân, gia đình và sự sống, nhân dịp Bộ nhóm khóa họp toàn thể Ðầu tiên dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng y Bộ trưởng Kevin Farrell và có chủ đề là "các tín hữu giáo dân, căn tính và sứ mạng trên thế giới".

Cảnh giác chống giáo sĩ hóa giáo dân

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh Cha cảnh giác chống lại xu hướng giáo sĩ hóa giáo dân và ngài nói: "Anh chị em là giáo dân, anh chị em phải làm việc với giáo dân, và đừng giáo sĩ hóa giáo dân... Bao nhiêu lần xảy ra trong giáo phận Buenos Aires của tôi, có một cha sở đến gặp tôi và nói: "Con có một giáo dân tuyệt vời, ông ta biết làm mọi sự... Chúng ta có nên bổ nhiệm ông ta làm phó tế hay không? Hiện tượng này tôi cũng thấy nơi các phó tế vĩnh viễn, thay vì là những người duy trì việc phục vụ trong giáo phận, họ nghĩ ngay đến bàn thờ và rốt cục họ trở thành những 'linh mục thiếu sót', linh mục nửa chừng. Tôi khuyên các Giám mục: "Anh em hãy đưa các phó tế ra khỏi bàn thờ, để họ đi phục vụ. Họ là những người thi hành việc phục vụ chứ không phải là những người giúp lễ hạng nhất hay là những linh mục hạng nhì..."

Ðề cao vai trò phụ nữ

Trong bài huấn dụ ứng khẩu, Ðức Thánh Cha cũng đề cập đến vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội. Ngài nói: "Bộ của anh chị em, sau một cuộc đấu tranh không dễ dàng, đã được ơn có hai nữ phó tổng thư ký; Bộ đã đưa phụ nữ vào trong cơ cấu của mình. Chỉ có 2 phụ nữ, quả là ít. Nên đưa thêm phụ nữ vào làm cố vấn, kể cả trong cơ cấu cai quản, đừng sợ gì. Dĩ nhiên họ cũng có thể làm bộ trưởng".

Và Ðức Thánh Cha tiết lộ rằng trong việc bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Kinh tế, hôm nọ, trong danh cách chung kết cũng có hai phụ nữ, họ có thể làm bộ trưởng".

Thực tế là, hôm 14/11 vừa rồi, Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm Cha Guerrero Alves Guerrero, người Tây Ban Nha, Tổng cố vấn dòng Tên và là Bề trên các cơ sở quốc tế của dòng Tên ở Roma, làm tân Bộ trưởng kinh tế của Tòa Thánh thay thế Ðức Hồng y George Pell người Australia.

Trước đây, Ðức Thánh Cha cũng đã tiết lộ: ngài bổ nhiệm một phụ nữ làm Bộ trưởng Bộ truyền thông của Tòa Thánh, nhưng đương sự không nhận, vì thế ông Paolo Ruffini đã được bổ nhiệm vào chức vụ ấy.

(SIR 17-11-2019 và Tổng hợp)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page