Ðức Tổng giám mục Bamberg

chống dùng tiền thuế Giáo Hội

để bồi thường nạn nhân

 

Ðức Tổng giám mục Bamberg chống dùng tiền thuế Giáo Hội để bồi thường nạn nhân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bamberg (Vatican News 18-11-2019) - Ðức Cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg bên Ðức, chống dùng tiền thuế Giáo Hội do các tín hữu đóng góp để bồi thường các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục.

Ðức Tổng giám mục Bamberg cũng là Chủ tịch Ủy Ban Giám mục Ðức về Giáo Hội hoàn vũ. Ngài tuyên bố như trên hôm 16 tháng 11 năm 2019 tại Ðại hội mùa thu của Ủy ban Giám mục bang Bavaria. Ðức Cha cũng nói rằng đây không phải là điều đơn giản, vì trong tư cách là Giám mục, ngài không có quyền đụng tới tiền thuế Giáo Hội nếu không có sự đồng ý của Ủy ban giáo phận về tiền thuế Giáo Hội. Vì thế, việc bồi thường cho các nạn nhân phải lấy tiền từ các nguồn khác.

Hiện nay, trong Giáo Hội Công Giáo Ðức đang có tranh luận về thể thức và số lượng ngân khoản bồi thường cho các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục. Mới đây Ðức Cha Stephan Ackermann, Giám mục giáo phận Trier, đặc trách về các vấn đề lạm dụng tính dục, đề nghị dùng tiền thuế Giáo Hội để tài trợ việc bồi thường này với lý do: các thành phần của Giáo Hội trong tư cách là một cộng đoàn liên đới, nên cũng có nghĩa vụ.

Hiện thời tại Ðức, có đề nghị số tiền bồi thường là 5 ngàn Euro nếu mức độ bằng chứng bị lạm dụng ở mức thấp nhất, và số tiền sẽ cao hơn nếu có bằng chứng rõ ràng hơn.

Hãng tin Công Giáo Áo Kathpress nói rằng Ðức Hồng y Christoph Schoenborn, Tổng giám mục giáo phận Vienne, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, cho biết không có đồng nào thuộc tài chánh của Giáo Hội được sử dụng vào việc bồi thường cho các nạn nhân. Tại Tổng giáo phận Vienne, tiền bồi thường đến từ việc bán một bất động sản của giáo phận.

(KP 18-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page