Hội Hiệp sĩ Malta tích cực hưởng ứng

lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha

 

Hội Hiệp sĩ Malta tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Malta (Vatican News 17-11-2019) - Hội Hiệp sĩ Malta tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha Phanxicô và đề ra nhiều sáng kiến tăng cường các hoạt động trợ giúp người nghèo.

Hội Hiệp sĩ Malta là một tổ chức bác ái quốc tế hoạt động tại 120 quốc gia, với hơn 2 ngàn dự án trong lãnh vực y tế xã hội. Hội có hơn 120 ngàn người thiện nguyện và nhân viên y tế. Hội này cũng là một thực thể quốc tế có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 107 quốc gia trên thế giới.

Trong thông cáo công bố hôm 14 tháng 11 năm 2019, Ông Dominique de La Rochefoucauld-Montbel, đặc trách các hoạt động từ thiện bác ái của Hội Hiệp sĩ Malta, cho biết Hội hoàn toàn hưởng ứng Ngày Thế giới Người nghèo, và đã yêu cầu 250 cơ cấu của Hội trên thế giới phổ biến sứ điệp của Ðức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày này, đồng thời tăng cường các hoạt động trợ giúp.

Trong năm 2018 hơn 1 ngàn trung tâm trợ giúp ban ngày do Hội Hiệp sĩ Malta đảm trách đã cung cấp các dịch vụ như săn sóc y tế, nâng đỡ tâm lý, trợ giúp các nhu yếu phẩm, lương thực, đồ uống cho những người vô gia cư hoặc sống trong cảnh nghèo.

Riêng tại Italia, năm ngoái Hội Hiệp sĩ Malta đã phân phát 470 ngàn phần ăn và 85 ngàn y phục. Tại Roma, nơi hai nhà ga xe hỏa Termini và Tiburtina có 4 ngàn phần ăn được Hội phân phát.

Tối ngày 09 tháng 11 năm 2019, Hội Hiệp Sĩ đã hỗ trợ buổi hòa nhạc lần thứ ba cho 7 ngàn người nghèo tại Ðại thính đường Phaolô VI cũng như lạc quyên để hỗ trợ các sáng kiến nhân Ngày Thế giới Người nghèo.

(CNA 14-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page