Sứ điệp Ðức Thánh Cha

gửi các tín hữu hành hương Lộ Ðức

Ngày Người Nghèo

 

Sứ điệp Ðức Thánh Cha gửi các tín hữu hành hương Lộ Ðức Ngày Người Nghèo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 15-11-2019) - Trong sứ điệp gửi các tín hữu hành hương tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ ba, Ðức Thánh Cha Phanxicô khích lệ các tín hữu tín thác cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích của Giáo Hội.

Cuộc hành hương tại Lộ Ðức do Hiệp hội "Fratello", Người Anh Em, tổ chức từ ngày 14 đến 17 tháng 11 năm 2019.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha khẳng định rằng, Thiên Chúa cho mỗi người sự hiện diện dịu dàng của Ngài. Ðặc biệt, "điều mà Thiên Chúa giấu ẩn đối với những người khôn ngoan thông thái, thì Chúa lại tỏ cho những người bé nhỏ nhất", và Ðức Thánh Cha nói: "Anh chị em, tôi cần mỗi người trong anh chị em. Anh chị em đang ở dưới chân thập giá, có lẽ cô đơn, bị cô lập, bỏ rơi, không gia cư, phải bỏ gia đình hoặc xứ sở của mình, nạn nhân của rượu, của mại dâm, bệnh tật. Anh chị em hãy biết rằng Thiên Chúa yêu thương anh chị em. Ngài đặc biệt lắng nghe lời cầu nguyện của anh chị em. Thế giới đang đau khổ và kinh nguyện của anh chị em làm Chúa xúc động... Anh chị em bé nhỏ, khó nghèo, mong manh, anh chị em là kho tàng của Giáo Hội... Mỗi lần cuộc sống của anh chị em bị chà đạp, ngược đãi, xúc phạm, thì chính Chúa Giêsu bị chà đạp, ngược đãi, xúc phạm."

Nhắn nhủ cầu nguyện và lãnh nhận bí tích

Từ những lời trên đây, Ðức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hành hương hãy cầu nguyện, hãy xin Chúa đi vào đời sống của mình, hãy cầu xin Chúa phổ biến lòng thương xót dịu dàng của Ngài trên toàn thế giới.

Ðức Thánh Cha cũng nói rằng: "Anh chị em hãy sống các bí tích, đó là những hồng ân, những món quà.

Anh chị em muốn trở thành Kitô hữu ư? Hãy xin chịu phép rửa tội.

Tôi mời gọi anh chị em đặc biệt khám phá bí tích giải tội, bí tích tha thứ, trong đó Chúa tỏ cho chúng ta sự dịu dàng của Ngài và giải thoát chúng ta."

"Anh chị em hãy sống Thánh Lễ để đón nhận chính Thiên Chúa vào thân mình và linh hồn của anh chị em. Chính Chúa ban cho anh chị em đức tin và niềm vui. Hãy sống bí tích xức dầu bệnh nhân, là bí tích quý giá đối với anh chị em là những người bị thương tích trong thân thể và tâm trí. Hãy sống tình bác ái: không ai nghèo đến độ không có gì để cho đi. Chúng ta hãy cầu xin Thánh Linh là Thánh Thần Tình Yêu soi sáng cho chúng ta những cử chỉ bác ái, tử tế đối với những người xung quanh."

Sau cùng, Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hành hương tại Lộ Ðức, "khi trở về nhà trong niềm hy vọng, làm chứng về tình thương của Chúa quanh anh chị em. Hãy kể cho mọi người biết kho tàng quý giá của anh chị em chính là Chúa Giêsu. Hãy đồng hành với Mẹ Maria, để Mẹ làm cho anh chị em trở thành những tông đồ về sự dịu dàng của Thiên Chúa".

(SS. Vat 15-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page