Ðức Cha Quách Hi Cẩm

quyết không gia nhập

"Giáo hội độc lập" của Trung Quốc

 

Ðức Cha Quách Hi Cẩm quyết không gia nhập "Giáo hội độc lập" của Trung Quốc.

Hồng Thủy

Phúc Kiến (Vatican News 14-11-2019) - Ðức Cha Vinh Sơn Quách Hi Cẩm (Guo Xijin), giám Mục phụ tá giáo phận Mân Ðông (Mindong) tỉnh Phúc Kiến, bên Trung Quốc, đang bị công an nhà nước buộc đăng ký vào "Giáo hội độc lập" để được chính quyền công nhận.

Sau khi ký hiệp định tạm thời với nhà nước Trung Quốc, Tòa Thánh đã bãi bỏ vạ tuyệt thông đối với Ðức Cha Vinh Sơn Chiêm Tư Lộc (Zhan Silu), nguyên là giám mục được Nhà nước công nhận tại giáo phận này. Còn Ðức Cha Quách Hi Cẩm, vốn được Tòa Thánh công nhận, theo lời yêu cầu của Ðức Thánh Cha, chấp nhận từ chức giám mục chính tòa Mân Ðông và trở thành giám mục phụ tá của Ðức Cha Chiêm Tư Lộc.

"Giáo hội độc lập": tách rời khỏi Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xác định rằng một "Giáo hội độc lập" thuộc Ðảng Cộng sản Trung Quốc là điều kiện để người Công giáo sống ở Trung Quốc. Ðối với người Công giáo "hầm trú", một Giáo hội "độc lập" là không thể chấp nhận được, vì Ðảng cộng sản hiểu sự "độc lập" này cũng có nghĩa là tách rời khỏi Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ. Trong nhiều tháng, chính quyền Phúc Kiến đã gây áp lực và đe dọa các linh mục để thúc đẩy họ ký vào việc gia nhập giáo hội này để đổi lấy sự công nhận của chính phủ; nếu không được nhà nước công nhận, họ không được thi hành sứ vụ linh mục.

Làm suy yếu sự phản kháng của các linh mục "hầm trú"

Từ ngày 09 tháng 09 năm 2019, Ðức cha Quách, 61 tuổi, bị hai công an giám sát. Mỗi ngày, liên tục nhiều lần, nhiều nhân vật khác nhau đã đến thăm Ðức cha tại trụ sở của ngài để thuyết phục ngài ký vào chính sách của Ðảng.

Ðảng còn muốn Ðức cha tham dự cuộc họp của các linh mục "độc lập" của tỉnh Phúc Kiến, được tổ chức tại Hạ Môn, sau khi đã ký tên. Kế hoạch của Ðảng là cho thấy sự phục tùng của Ðức cha để làm suy yếu sự phản kháng của các linh mục "hầm trú" chiếm đa số giáo sĩ của giáo phận. Tuy nhiên Ðức cha Quách từ chối đi đến Hạ Môn.

Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2019, Ðức cha bị đưa lên một xe hơi đi đến Hạ Môn. Nhưng do sự chống đối của ngài, cảnh sát quyết định đưa ngài đến Ninh Ðức và dùng chiến thuật mới thuyết phục ngài. Ban chiều, họ đưa Ðức cha đến văn phòng của Ðức cha Chiêm và hy vọng Ðức cha Chiêm sẽ thuyết phục Ðức cha Quách ký tên. Chiều ngày 13 tháng 11 năm 2019, Ðức cha Quách đã trở về trụ sở của ngài.

Tình hình giáo phận Mân Ðông

Giáo phận Mân Ðông có hơn 90 ngàn tín hữu. It nhất 80 ngàn tín hữu thuộc Giáo hội hầm trú, không được Nhà nước công nhận, được 57 linh mục, 200 nữ tu, 300 giáo dân thánh hiên và hàng trăm giáo lý viên phục vụ. Số linh mục của cộng đoàn "chính thức'", được Nhà nước nhìn nhận, chỉ có 12.

Ðức cha Quách chưa được chính quyền công nhận bởi vì họ muốn ngài ký thỏa thuận "Giáo hội độc lập". Nhưng Ðức cha từ chối ký trong tình liên đới với nhiều linh mục bị bắt bớ. Tình hình giáo phận Mân Ðông đang bị giằng xe bởi khó khăn và hoang mang: hàng chục linh mục hầm trú vì bị áp lực hoặc vì muốn thi hành sứ vụ, đã ký gia nhập "Giáo hội độc lập", nhưng họ bị các tín hữu phê bình. (Asia News 13/11/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page