Ðức Thánh Cha Phanxicô

bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Kinh tế

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Kinh tế.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vatican News 14-11-2019) - Lúc 12h trưa thứ Năm 14 tháng 11 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Juan Guerrero Alves, S.J., Tổng Cố vấn Dòng Tên, làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, thay Ðức Hồng Y George Pell.

Cha Juan Guerrero Alves, S.J., sinh ngày 20 tháng 4 năm 1959, gia nhập Dòng Tên năm 1979, thụ phong linh mục năm 1992.

Cha Juan Guerrero, S.J., đậu bằng thạc sĩ kinh tế tại Ðại học Tự trị Madrid (1986), sau đó đậu thạc sĩ triết học và văn chương (1993) tại cùng trường. Một năm sau, 1994, ngài lấy bằng thạc sĩ thần học tại Ðại học Giáo hoàng Comillas.

Cha Juan Guerrero, S.J., từng là giáo sư triết học chính trị và xã hội tại Ðại học Giáo hoàng Comillas (1994-1997 và 1999-2003), làm Giáo tập Dòng Tên tại Tây Ban Nha (2003-2008), Giám tỉnh Tỉnh dòng Castile (2008-2014), Thủ quỹ Dòng Tên tại Mozambique (2015-2017) và Giám đốc Học viện thánh Ignazio di Loyola (2016-2017) cũng tại Mozambique.

Từ năm 2017, cha Juan Guerrero, S.J., là Ðại diện Bề Trên cả đặc trách các Nhà và Công việc Liên tỉnh Dòng Tên tại Roma và là Tổng Cố vấn của Dòng.

Cha Juan Guerrero Alves, S.J., sẽ bắt đầu nhiệm vụ Bộ trưởng từ tháng 01 năm 2020.

Bề Trên cả Dòng Tên đã bổ nhiệm cha Johan Verschueren, S.J. thuộc Tỉnh Dòng Tên Bỉ, làm Tổng Cố vấn và Ðại diện Bề Trên cả đặc trách các Nhà và Công việc Liên tỉnh Dòng Tên tại Roma thay cha Juan Guerrero, S.J. Nhiệm vụ của cha Johan Verschueren, S.J. cũng bắt đầu từ tháng 1 năm 2020. (CSR_6734_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page