Bộ Truyền giáo khen ngợi

Ðức Tổng giám mục và Giáo phận Guam

 

Bộ Truyền giáo khen ngợi Ðức Tổng giám mục và Giáo phận Guam.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Guam (Vatican News 12-11-2019) - Ðức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã gửi thư khen ngợi Ðức Tổng giám mục Michael Byrnes và Tổng giáo phận Agana ở đảo Guam vì nhiều thành tựu và tiến bộ giữa bao nhiêu thách đố do những vụ lạm dụng tính dục và khó khăn về tài chánh gây ra.

Ðảo Guam rộng gần 500 cây số vuông, nằm trong Thái Bình Dương và thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng tổng giáo phận Agana tại đây thuộc Bộ Truyền giáo và có hơn 146 ngàn tín hữu Công Giáo trên tổng số 172 ngàn dân cư. Từ vài năm nay, nhiều giáo sĩ tại đây bị tố cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, kể cả Ðức Tổng giám mục Anthony Apuron, dòng Capuchino. Ðức Tổng giám mục bị Bộ Giáo lý Ðức tin xử cấp I là có lỗi và đang kháng án. Trong thời gian qua, Tòa Thánh đã bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Michael Byrnes người Mỹ làm Tổng giám mục Phó, rồi thăng Tổng giám mục chính tòa.

Thư của Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ truyền giáo

Trong thư đề ngày 01/11/2019, Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo ca ngợi những cố gắng và thành tựu của Ðức Tổng giám mục Michael Byrne và các tín hữu thuộc giáo phận Guam, mặc dù những thách đố do các vụ lạm dụng tính dục, những thiếu sót của giáo sĩ và những khó khăn nghiêm trọng về tài chánh. Dầu vậy, phúc trình của Ðức Tổng giám mục Byrne cho thấy có nhiều giáo xứ tốt lành, các trường Công Giáo, các cơ cấu hành chánh được tổ chức tốt đẹp, sự cộng tác tốt về mặt mục vụ.

Ðề cao chính sách bảo vệ trẻ em

Ðức Hồng y Filoni cũng ca ngợi chính sách phòng ngừa và xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, cũng như các biện pháp do giáo phận đề ra để bảo vệ người trẻ và trẻ em. Ngoài ra, Bộ truyền giáo khuyến khích tổng giáo phận Guam tiếp tục hoạt động trong lãnh vực mục vụ ơn gọi và khẳng định rằng: "Ðiều quan trọng sinh tử là hết sức cổ võ ơn gọi và tiến hành việc thường huấn cho giáo sĩ và tu sĩ".

Hồi tháng 9 năm 2019, Ðức Tổng giám mục Michael Byrnes đã cùng với các Giám mục thuộc vùng Châu Ðại Dương về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô và thăm Tòa Thánh.

(Umatuna Si Yu'os 10-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page