Ðức Thánh Cha sẽ gởi

video message cho giới trẻ Việt Nam

 

Ðức Thánh Cha sẽ gởi video message cho giới trẻ Việt Nam.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vatican News 12-11-2019) - Ðúng một tuần nữa, trùng với chuyến tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Thái Lan (từ ngày 19 đến 23 tháng 11 năm 2019), khoảng hơn 20 ngàn bạn trẻ của các giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội sẽ tham dự Ðại hội giới trẻ giáo tỉnh (từ ngày 19 đến 20 tháng 11 năm 2019) tại nhà thờ Phú Nhai, giáo phận Bùi Chu, với đề tài: "Hãy về với thân nhân" (Mc 5,19).

Nhân dịp này Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ gởi một video message cho giới trẻ Việt Nam, đặc biệt cho các bạn tham dự Ðại hội giới trẻ. Vatican News Tiếng Việt sẽ thực hiện video message này cùng với Ðức Thánh Cha.

Video sẽ được chiếu trước tiên tại Ðại hội giới trẻ, trong lúc Ðức Thánh Cha đang trên máy bay gần đến Thái Lan.

Sau đó, video sẽ được Vatican News Tiếng Việt phát trên website (vaticannews.va/vi), kênh Youtube và Facebook của Vatican News Tiếng Việt.

Ðức Thánh Cha xin các bạn trẻ Việt Nam cầu nguyện cho ngài, đặc biệt trong chuyến tông du, và ngài cũng sẽ chúc lành cho các bạn trẻ qua video message.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page