Tòa Thánh không tham dự

Hội nghị Thượng đỉnh Nairobi

 

Tòa Thánh không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nairobi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kenya (Vatican News 11-11-2019) - Tòa Thánh không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm tại Nairobi, Kenya, từ ngày 12 đến 14 tháng 11 năm 2019 vì Hội nghị này thu hẹp các vấn đề lớn về dân số thế giới vào những vấn đề phá thai, ngừa thai, làm tuyệt đường sinh sản, dưới danh nghĩa "Sức khỏe và quyền về tính dục tính dục và sinh sản" cũng như điều gọi là "giáo dục toàn bộ về tính dục".

Hội nghị tại Nairobi do chính phủ Ðan Mạch, Kenya và Quỹ Liên Hiệp Quốc về dân số, gọi tắt là UNFPA tổ chức, để kỷ niệm 25 năm Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển nhóm tại Cairo, Ai Cập, hồi năm 1994.

Thông cáo của Tòa Thánh

Thông cáo của Tòa Thánh về vấn đề này nói rằng: "Tòa Thánh đang và tiếp tục mạnh mẽ ủng hộ việc bảo đảm thăng tiến sự phát triển chính đáng, lâu dài và nhân bản toàn thiện, cổ võ phẩm giá con người và công ích của mỗi người nam, nữ và trẻ em".

Tuy nhiên Ban tổ chức Hội nghị ở Nairobi quá chú trọng dấn một số vấn đề tranh chấp và chia rẽ, không được sự đồng thuận của quốc tế và không phản ánh chính sách dân số rộng lớn và chương trình phát triển do Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển đề ra.

Cần chú ý đến những khí cạnh chủ yếu đích thực

Tòa Thánh xác tín rằng cần cấp thiết chú ý đến những khía cạnh quan trọng trong chương trình hành động như: các phụ nữ và trẻ em đang sống trong nghèo đói cùng cực, nạn di cư, những chiến lược phát triển, bài trừ nạn mù chữ và thăng tiến giáo dục, văn hóa hòa bình, nâng đỡ gia đình như đơn vị căn bản của xã hội, chấm dứt nạn bạo hành chống phụ nữ và đảm bảo công ăn việc làm, đất đai và kỹ thuật, v.v.

Tòa Thánh cũng lấy làm tiếc vì việc chuẩn bị Hội nghị Nairobi không có sự tham khảo ý kiến nòng cốt cần phải có về các dự thảo văn bản được đệ trình... Vì thế ngày 24 tháng 10 năm 2019, Tòa Thánh đã thông báo chính phủ Kenya là sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh tại Nairobi.

(holyseemission.org 10-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page