Uỷ ban Công bằng Xã hội và Sinh thái

của Dòng Tên kỷ niệm 50 năm

 

Uỷ ban Công bằng Xã hội và Sinh thái của Dòng Tên kỷ niệm 50 năm.

Văn Yên, SJ

Roma (Vatican News 6-11-2019) - Dòng Tên kỷ niệm 50 năm thành lập Uỷ ban về Công bằng xã hội và Sinh thái bằng việc tổ chức một cuộc họp khoáng đại tại trụ sở của Dòng ở Roma từ 4 đến 8 tháng 11 năm 2019 với hơn 200 tham dự viên đến từ 62 nước, gồm các tu sĩ Dòng Tên đang dấn thân trong lĩnh vực tông đồ xã hội, các chuyên viên và những nhà hoạt động thăng tiến xã hội. Ðặc biệt, trong phiên khai mạc, có sự hiện diện của Ðức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện, Ðức Hồng Y Michael Czerny, phó thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn và Ðức Hồng Y Barreto, Tổng Giám Mục Huancayo của Peru.

Mục đích của hội nghị gồm những bước nhìn lại, phân tích hiện tại và lập kế hoạch tương lai. Chương trình làm việc ngày đầu tiên là nhìn lại những sáng kiến ban đầu từ năm 1969 của cha Pedro Arrupe, Tổng quyền Dòng Tên thời đó, với thánh lễ nhớ đến các vị tử đạo vì dấn thân cho công bằng xã hội. Có tổng cộng 57 tu sĩ Dòng Tên chết vì dấn thân xã hội trong 50 năm qua. Cha Xavier Jeyaraj, giám đốc Uỷ ban, cho biết: "Ðây là dịp làm mới lại sức sống thiêng liêng của việc dấn thân xã hội. Một số tham dự viên đến từ những môi trường đặc biệt khó khăn và phức tạp."

Hội nghị dành 2 ngày tiếp theo để phân tích những thách đố hiện tại và 2 ngày cuối để lập kế hoạch cho hướng đi tương lai của công bằng xã hội và sinh thái.

Ðại diện Việt Nam, có cha Phêrô Trương Văn Phúc, SJ., là người đã dấn thân mạnh mẽ trong các chương trình thăng tiến xã hội và bác ái tại Việt Nam, đặc biệt cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Cha Xavier, trong cuộc phỏng vấn báo Quan sát viên Roma, cho biết: "Trong khi xã hội đối xử với người nghèo như những người phải xấu hổ, nhưng ngược lại, sự nghèo đói mới là điều đáng xấu hổ. Nó phải bị xóa bỏ, sự bất bình đẳng phải bị lên án nhiều hơn, cũng tương tự với việc thu vén nhiều của cải bởi một số ít người."

Ngày áp cuối của hội nghị, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ có một buổi tiếp kiến các tham dự viên. (CSR_6521_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page