Linh mục Viri Probati

không hữu ích cho Âu châu

 

Giáo phận Vienne: Linh mục Viri Probati không hữu ích cho Âu châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (Vatican News 10-11-2019) - Phát ngôn viên của Ðức Hồng y Tổng giám mục giáo phận Vienne, Áo, là Ông Michael Prueller, nói rằng việc truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn có gia đình, quen gọi là Viri Probati, là điều không hữu ích cho Âu Châu.

Ðây là vấn đề gây tranh luận nhiều trong Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia hồi tháng 10 năm 2019. Nhiều nghị phụ từ miền này đề nghị truyền chức linh mục cho những phó tế vĩnh viễn có gia đình và đã thi hành tốt sứ vụ này, sau khi được thụ huấn thích hợp, họ có thể được thụ phong linh mục và tiếp tục sống đời gia đình.

Khác biệt giữa Áo và Amazzonia

Hôm 06 tháng 11 năm 2019, Ông Prueller tuyên bố với tuần báo "Chúa Nhật" (Der Sonntag) của Tổng giáo phận Vienne rằng: "Chúng ta không phải là miền Amazzonia. Việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình tại Áo này không phải là điều hữu ích. Mặc dù tại Áo có tình trạng thiếu linh mục, nhưng không thể so sánh với miền Amazzonia. Ví dụ Giám hạt Xingu ở Brazil có diện tích lớn gấp 4 lần nước Áo mà chỉ có 33 linh mục săn sóc 15 giáo xứ rộng mênh mông, với 850 cộng đoàn cơ bản. Trong khi đó tại Áo hiện có khoảng 4 ngàn linh mục, bình quân có 1 linh mục cho 1.100 tín hữu Công Giáo, trong khi tại Xingu, tỷ lệ đó nhiều gấp 10 lần. Việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình trong tình cảnh đặc biệt như ở miền Amazzonia không phải là giải pháp hoàn hảo, nhưng ít ra cũng góp phần ổn định và làm cho cộng đoàn tăng trưởng".

Giáo sư Zulehner

Phát ngôn viên của Giáo phận thủ đô Vienne bày tỏ lập trường trên đây sau khi nhà thần học mục vụ ở Áo, giáo sư Paul Zulehner, kêu gọi tận dụng đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia để truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Ông cũng lập một trang trên mạng với khẩu hiệu "Miền Amazzonia cũng hiện hữu nơi chúng ta" để những người ủng hộ vấn đề này có thể bày tỏ ý kiến và cho đến nay ông cho biết đã có 900 người ủng hộ việc truyền chức linh mục cho người có gia đình tại Áo.

Giáo sư Zulehner cho rằng: "Tất cả các dấu hiệu hiện nay đều cho thấy sự chấm dứt luật độc thân linh mục đã đến gần, không phải do sự bãi bỏ độc thân, nhưng vì sự kiến tạo các linh mục theo kiểu mới trong các cộng đoàn giáo xứ sinh động".

(KP 6-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page