Ðộc thân không phải là

nguyên nhân đưa đến lạm dụng

 

Linh mục Zollner: Ðộc thân không phải là nguyên nhân đưa đến lạm dụng.

G. Trần Ðức Anhh, O.P.

Roma (Vatican News 10-11-2019) - Linh mục Hans Zollner, chuyên gia về việc phòng ngừa và bài trừ nạn lạm dụng tính dục trẻ em trong Giáo Hội, tuyên bố rằng độc thân không phải là nguyên do đưa tới nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.

Cha Zollner người Ðức thuộc dòng Tên và là Giám đốc Học viện tâm lý của Ðại Học Giáo Hoàng Gregoriana ở Roma, đồng thời cũng là thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em. Lập trường của cha đi ngược với quan niệm của nhiều người ở Ðức đang đòi bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ vì cho rằng đây là nguyên do đưa tới nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho Ðài truyền hình Công Giáo EWTN - Lời Vĩnh Cửu - ở Mỹ, Cha Zollner giải thích rằng theo các thống kê, "thường thường linh mục lạm dụng tính dục trẻ em lần đầu tiên vào khoảng 39 tuổi, điều này chứng tỏ rằng sự độc thân tự nó không phải là nguyên nhân đưa tới lạm dụng, vì linh mục ấy đã sống độc thân 15 hoặc 20 năm trước khi bắt đầu lạm dụng như thế".

Cha Zollner cũng cho biết "hơn 90% những vụ lạm dụng tính dục trẻ em là do những người không sống độc thân, nghĩa là những vụ ấy xảy ra trong môi trường gia đình, trong các hội thể thao và do những người không khấn hứa sống độc thân. Hơn nữa, 95 hoặc 96% các linh mục tại một quốc gia xảy ra nạn lạm dụng tính dục trẻ em là những người có đời sống hăng say và không hề lạm dụng trẻ vị thành niên".

Theo cha Zollner, "để tránh những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em, điều quan trọng cơ bản là sự huấn luyện khởi đầu và thường huấn cho các giáo sĩ, tu sĩ nam nữ, và về phương thức qua đó đương sự có thể sống những cảm xúc, ước muốn một cách trưởng thành".

(ACI 8-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page