Hội nghị quốc tế tại Vatican

về nạn phung phí thực phẩm

 

Hội nghị quốc tế tại Vatican về nạn phung phí thực phẩm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 10-11-2019) - Trong hai ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2019, một hội nghị quốc tế tại do Hàn lâm viện Tòa Thánh về các khoa học tổ chức sẽ tiến hành tại Nội thành Vatican về nạn thất thoát và phung phí lương thực.

Tham dự Hội nghị có 57 chuyên gia quốc tế đa ngành, họ nhắm mục đích đề ra một tuyên ngôn để đạt tới một loạt hoạt động chính trị công và tư, động viên xã hội để đương đầu với những thách đố phí phạm thực phẩm và vượt thắng thứ văn hóa gạt bỏ, theo tinh thần Thông điệp "Laudato sì" của Ðức Thánh Cha Phanxicô. Ngoài ra, Hội nghị cũng nhắm góp phần giảm bớt tỷ lệ thất thoát trong tiến trình sản xuất, chế biến và phân phối lương thực trên thế giới.

Trong số các tham dự viện cũng có những đại diện của các tổ chức liên chính phủ và các tôn giáo.

Trong Hội nghị, trước tiên các chuyên gia sẽ xác định rõ ràng định nghĩa về sự thất thoát và phung phí lương thực, đồng thời đề ra cách tiếp cận về các giá trị. Theo chiều hướng này, vấn đề ở đây không phải chỉ xác định khối lượng thực phẩm bị thất thoát hoặc phung phí, nhưng còn để ý đến phí tổn về kinh tế và môi trường do các thực phẩm bị mất đi như thế, để tìm phương thức sửa chữa.

Ngoài ra hội nghị cũng đề cao tầm quan trọng của việc giáo dục và gây ý thức chống phung phí lương thực, sự thay đổi thái độ và sự đối thoại để có những hoạt động có phối hợp trên hoàn cầu. Ngoài ra cần kiến tạo những biện pháp khích lệ để củng cố lý do thương mại thúc đẩy chống lại sự thất thoát lương thực.

(SS.Vat 7-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page