Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc

kêu gọi tìm sự quân bình khi thi hành

phận sự và trách nhiệm pháp lý

 

Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tìm sự quân bình khi thi hành phận sự và trách nhiệm pháp lý.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (Vatican News 08-11-2019) - Ðức Tổng giám mục Bernardito Auza, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, kêu gọi Cộng đồng quốc tế tìm được một sự quân bình giữa những đặc ân miễn dịch của các quan chức chính phủ khi thi hành phận sự và trách nhiệm pháp lý của những người này trong những vụ phạm pháp.

Vấn đề quan chức chính quyền phạm pháp tại nước ngoài

Ðức Tổng giám mục Auza đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 05 tháng 11 năm 2019 trong phiên họp của Ủy ban thứ 6 thuộc Ðại hội đồng thứ 74 của Liên Hiệp Quốc về công pháp quốc tế. Theo Ðức Tổng giám mục, có sự thiếu sự phân biệt rõ ràng giữa đặc ân miễn tố và vấn đề khi các quan chức đó bị tình nghi có những hoạt động tội ác. Vì thế cộng đồng quốc tế cần tìm được sự quân bình cần thiết trong vấn đề này.

Các dự án của Liên Hiệp Quốc bảo vệ môi trường

Trong bài tham luận, Ðức Tổng giám mục Auza cũng bày tỏ sự hài lòng của Tòa Thánh về việc Liên Hiệp Quốc chấp nhận một loạt các dự án về việc bảo vệ môi trường trong những trường hợp xung đột võ trang.

Ðức Tổng giám mục nhắc đến Phúc trình của Chương trình Liên Hiệp Quốc về môi trường, trong đó có nêu bật sự kiện: từ năm 1990 đến nay, ít nhất có 18 cuộc xung đột bạo lực liên quan đến sự khai thác tới các tài nguyên thiên nhiên. Ðiều này có nghĩa là trong 60 năm gần đây, 40% các cuộc xung đột giữa các nước có liên hệ tới các tài nguyên thiên nhiên. Chiến tranh gắn liền với sự khai thác các tài nguyên có giá trị cao như gỗ quý và các khoáng sản quý, và trong nhiều trường hợp, chiến tranh xuất phát vì sự tranh dành đất đai và các nguồn nước.

Vị Ðại diện Tòa Thánh nhận xét rằng: "Nói khác đi, chúng ta đang tranh giành và đấu tranh vì các tài nguyên ngày càng khan hiếm trên trái đất chúng ta và chúng ta khai thác chính các tài nguyên ấy để tiếp tục cuộc đấu tranh".

(Vatican News 7-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page