Ðức Thánh Cha tiếp kiến

Hội nghị quốc tế kỷ niệm 50 năm

công tác xã hội của dòng Tên

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến Hội nghị quốc tế kỷ niệm 50 năm công tác xã hội của dòng Tên.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 07-11-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô khích lệ các tu sĩ dòng Tên tiếp tục dấn thân trong các công tác tông đồ xã hội của Dòng, hoạt động cho một niềm hy vọng đích thực theo tinh thần Kitô, vượt thắng mọi cám dỗ thất vọng nạn chí.

Văn phòng dòng Tên về các công tác xã hội

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 07 tháng 11 năm 2019, dành cho hơn 200 tham dự viên Hội nghị quốc tế tại trụ sở trung ương của dòng Tên, nhân kỷ niệm 50 thành lập Văn phòng của dòng về công bằng xã hội và môi sinh. Tham dự Hội nghị này có Cha Bề trên Tổng Quyền Arturo Sosa và Ðức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ phát triển nhân bản toàn diện, và Ðức tân Hồng y Michael Czesny, Phó Tổng thư ký đặc trách Phân bộ di dân của Bộ này.

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh Cha nhắc đến quá trình hoạt động của Văn phòng về công bằng xã hội và môi sinh, trong nửa thế kỷ qua, đã góp phần vượt thắng bao nhiêu tình trạng bất công xã hội, nạn buôn người, kỳ thị người nước ngoài, những chủ trương tìm kiếm quyền lợi quốc gia một cách ích kỷ, thảm trạng của những người di dân và tị nạn, những hiện tượng ngược đãi căn nhà chung của chúng ta.

Kiến tạo cách mạng văn hóa đích thực

Ðức Thánh Cha khẳng định rằng đứng trước những thảm trạng đó, "chúng ta cần có một cuộc cách mạng văn hóa đích thực, một cuộc biến đổi cái nhìn tập thể của chúng ta, những thái độ và lối nhận thức về bản thân và vị thế của chúng ta trước thế giới... Ðiều quan trọng là cần có một công việc từ từ biến đổi các cơ cấu, nhờ sự tham gia vào các cuộc đối thoại công cộng, tại những nơi người ta đưa ra những quyết định có liên hệ tới cuộc sống của những người rốt cùng".

Tiếp tục trong tinh thần đổi mới

Cũng trong bài huấn dụ, Ðức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ dòng Tên tiếp tục các công tác phục vụ người nghèo, giáo dục, quan tâm tới những người tị nạn, bảo vệ các quyền con người và thi hành các dịch vụ xã hội trong nhiều lãnh vực: hãy tiếp tục các hoạt động đó trong tinh thần sáng tạo, cần có sự đổi mới trong một xã hội thay đổi mau lẹ. "Anh em hãy giúp Giáo Hội trong sự phân định trong các hoạt động tông đồ, đừng quên liên kết và cộng tác với nhau và với các tổ chức của Giáo Hội và dân sự, để bênh vực những người kém may mắn nhất trong thế giới ngày càng hoàn cầu hóa".

Ðức Thánh Cha không quên nhắc đến 55 tu sĩ dòng Tên đã bỏ mình trong các công tác xã hội trong 50 năm qua, đặc biệt năm nay là kỷ niệm 30 năm cuộc tử đạo của 6 tu sĩ dòng Tên tại đại Học Trung Mỹ ở San Salvador.

(SS. Vat 7-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page