Cầu nguyện đại kết kỷ niệm 30 năm

bức tường Berlin sụp đổ

 

Cầu nguyện đại kết kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin sụp đổ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (Vatican News 07-11-2019) - Các Giáo Hội Kitô tại Ðức sẽ cử hành một buổi cầu nguyện chung vào Thứ Bảy 09 tháng 11 năm 2019 tại Nhà Thờ Chính Tòa Ratzburg ở Berlin, nhân dịp kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin sụp đổ.

Nhà thờ chính tòa Ratzburg nằm ở ranh giới giữa Ðông và Tây thành Berlin. Chủ sự buổi cầu nguyện đại kết vào lúc 4 giờ rưỡi chiều có Ðức Cha Stefan Hesse, Tổng giám mục Công Giáo của giáo phận Hamburg, và nữ Giám mục Kristina Kuehnbaum-Schmidt của Giáo Hội Tin Lành Bắc Ðức.

Ngoài ra, tại Berlin, vào Chúa nhật 10 tháng 11 năm 2019, nhiều Cộng đoàn Công giáo, Tin Lành và Giáo Hội tự do, mời gọi các tín hữu tham dự một buổi cầu nguyện lớn dọc theo con đường trước kia là bức tường phân chia thành phố Berlin: một bên là Ðông Ðức dưới chế độ cộng sản và bên kia là Tây Ðức, dưới chế độ tự do.

Chiều hôm trước đó, Ðức Cha Alfons Nossol, 87 tuổi, nguyên Giám mục giáo phận Oppeln ở Ba Lan, sẽ thuyết trình tại nhà thờ Thánh Mauritius của Công Giáo về sự đóng góp của các Giáo Hội Kitô làm sụp đổ bức tường Berlin. Sau bài thuyết trình, Ðức Cha Heiner Koch, Tổng giám mục giáo phận Berlin sở tại sẽ cử hành thánh lễ.

Cách mạng Tin Lành

Những biến động chính trị tại Ðông Ðức hồi mùa thu năm 1989 làm cho Bức tường Berlin sụp đổ thường được gọi là "cuộc cách mạng Tin Lành". Nói chung các tín hữu Kitô đã giữ một vai trò quan trọng trong phe đối lập, tuy rằng trong các Giáo Hội Kitô bấy giờ cũng có những lập trường khác nhau.

Hồi đó, theo các con số thống kê được nhắc tới, trong số 16 triệu 600 ngàn dân ở Ðông Ðức có khoảng 5 triệu tín hữu Tin Lành, và 1 triệu tín hữu Công Giáo. Nhưng về sau người ta được biết con số tín hữu ấy ít hơn nhiều. Dầu sao trong thời cộng sản Ðông Ðức các Giáo Hội Kitô là những tổ chức duy nhất có thể nói là độc lập với nhà nước và đối với nhiều người dân ở Ðông Ðức, các Giáo Hội không những là một môi trường tự do tư tưởng, nhưng còn là nơi để thực thi sự tham gia dân chủ.

(KNA 6-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page