Có gần khoảng 500

chủng sinh mới tại Ba Lan

 

Có gần khoảng 500 chủng sinh mới tại Ba Lan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Krakow (Vatican News 07-11-2019) - Năm 2019, có gần 500 (498) tân chủng sinh tại Ba Lan bắt đầu hành trình huấn luyện để trở thành linh mục, ít hơn năm ngoái 122 thầy, tức là giảm 20%.

Cha Wojciech Wojtowicz, Chủ tịch Hội đồng các Giám đốc đại chủng viện ở Ba Lan, nói với hãng tin KAI của Công Giáo nước này rằng sở dĩ có sự giảm sút như thế là vì số sinh giảm sút và đức tin cũng bị suy yếu nơi giới trẻ Ba Lan. Ngoài ra những tin tức tiêu cực do các cơ quan truyền thông loan tải cũng làm cho tín hữu xa lìa Giáo Hội.

Trong số các tân ứng sinh linh mục vừa nói, có 324 người gia nhập các chủng viện giáo phận (2018: 415) và 174 người khác gia nhập các dòng nam (2018: 205). Tổng cộng trên toàn quốc Ba Lan, hiện có 2.853 chủng sinh và tu sinh chuẩn bị tiến lên chức linh mục, điều này có nghĩa là giảm sút 60% so với tình trạng cách đây 20 năm.

Năm 1987 là năm con số chủng sinh Ba Lan đạt tới mức kỷ lục là hơn 9 ngàn thầy.

Tuy có sự giảm sút trên đây, Ba Lan vẫn còn nhiều người trẻ Công Giáo dấn thân trên con đường linh mục hơn các nước khác ở Âu Châu.

(KNA 5-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page