Ðoàn hành hương Roma

từ Cộng hòa Tiệp

 

Ðoàn hành hương Roma từ Cộng hòa Tiệp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (Vatican News 05-11-2019) - Trong hai ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2019, một đoàn của Giáo Hội Công Giáo Cộng Hòa Tiệp sẽ về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 30 năm tôn phong thánh nữ Agnès miền Bohemia lên bậc hiển thánh.

Cùng đi trong đoàn có ngoại trưởng Tomas Petricek và một số Thượng Nghị sĩ của Cộng hòa Tiệp. Các vị sẽ gặp gỡ và thảo luận với Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng Paul Richard Gallagher.

Thân thế thánh nữ Agnes miền Boemia

Thánh nữ Agnès miền Boemia sinh cách đây 808 năm, tức là năm 1211, và qua đời năm 1282, thọ 71 tuổi. Ngài vốn là con của vua Ottocaro I miền Boemia. Năm lên 8 tuổi, Agnès được hứa gả cho Enrico, thái tử của Hoàng đế Federico II Thụy Ðiển và được gửi tới triều đình ở Vienne bên Áo để được huấn luyện thích hợp hầu trở thành hoàng hậu tương lai.

Trong thời kỳ đó, Agnès cảm kích vì sứ điệp của thánh Phanxicô Assisi, và ngày càng xác tín về ơn gọi tu trì của mình, nên với sự hỗ trợ của Ðức Giáo Hoàng Gregorio IX, công chúa Agnes từ hôn với thái tử Enrico và trở về thành Praha. Tại đây công chúa thiết lập tu viện đầu tiên cho các tu sĩ Phanxicô, và cạnh đó là bệnh viện săn sóc người nghèo. Năm 1234, khi được 22 tuổi, Agnès thiết lập Ðan viện Clara bên bờ sông Moldava và từ Italia, thánh nữ Clara đã gửi 5 nữ tu đến đan viện ấy. Ngày 11 tháng 06 cùng năm 1234, Agnès vào sống tại Ðan viện này và trở thành viện mẫu tại đây cho đến khi qua đời năm 1282.

Ngay sau khi qua đời, Agnès miền Boemia đã được dân chúng tôn kính như vị thánh và ngày 28 tháng 11 năm 1874, Ðức Giáo Hoàng Piô IX xác nhận việc tôn kính như một chân phước. Và 115 năm sau đó, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong thánh nữ Agnès lên bậc hiển thánh ngày 12 tháng 11 năm 1989 trong một buổi lễ tại Quảng trường thánh Phêrô, tức là ít ngày trước khi chế độ cộng sản tại Tiệp Khắc sụp đổ.

(RSS 2-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page