Giáo Hội tại Phi Châu

phải tự lập tài chánh

 

Giáo Hội tại Phi Châu phải tự lập tài chánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tanzania (Vatican News 03-11-2019) - Linh mục Anthony Makunda, Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục miền đông Phi châu, gọi tắt là Amecea, tái kêu gọi Giáo Hội tại Phi châu phải tự lập về kinh tế, tài chánh, học cách tận dụng các tài nguyên của mình và đầu tư cho tương lai dài hạn các thừa tác vụ của Giáo Hội.

Cha Makunde tuyên bố như trên trong dịp khai mạc khóa huấn luyện các vị quản lý các giáo phận, các vị điều hợp viên dự án và giám đốc hành chánh của 34 giáo phận Công Giáo tại Tanzania, đang tiến hành tại trụ sở Hội đồng Giám mục nước này từ ngày 27 tháng 10 đến 06 tháng 11 năm 2019.

Khóa huấn luyện do Liên Hội đồng Giám mục miền đông Phi châu, cùng với Hội đồng Giám mục Tanzania, Ðại học Công Giáo Ðông Phi và tổ chức bác ái Mission ở Ðức tổ chức và tài trợ.

Cha Makunde cho biết đây là giai đoạn thứ hai trong chương trình quản trị tài chánh của Giáo Hội, giai đoạn thứ nhất hồi tháng Một năm nay dành cho các giám mục tại Tanzania và miền đông Phi châu. Các giám mục thấy rằng cần xây dựng khả năng của các viên chức phát triển, thủ quỹ, các vị quản lý và giám đốc tài chánh như những tác nhân chính trong việc phát triển tại các giáo phận, làm sao để họ đạt được kiến thức và kỹ năng để đề ra và tiến hành các kế hoạch kinh tế cho các giáo phận liên hệ và các tổ chức Công Giáo, để Giáo Hội có thể tự lập được.

Cách đây 25 năm, hồi Thượng Hội đồng Giám mục kỳ I và sau đó là Thượng Hội đồng Giám mục Phi châu kỳ II năm 2009, vấn đề tự lập tài chánh của Giáo Hội Công Giáo tại đại lục này đã được đề ra. Nhưng cho đến nay hoạt động của Giáo Hội tại đây vẫn tùy thuộc nhiều từ Bộ truyền giáo và các tổ chức bác ái Công Giáo quốc tế khác.

(Amecea 31-10-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page