Tổng giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan

mừng 100 năm thành lập

 

Tổng giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan mừng 100 năm thành lập.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Juba (Vatican News 02-11-2019) - Hôm Lễ Các Thánh 01 tháng 11 năm 2019, Tổng giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan đã mừng kỷ niệm 100 năm thành lập, với thánh lễ do Ðức Hồng y Zubeir Wako, nguyên Tổng giám mục giáo phận Khartum, chủ sự tại Nhà thờ giáo xứ Rajaf.

Trong bài giảng, Ðức Hồng y Wako nhắc nhở mọi người rằng: "Mặc dù tình hình khó khăn, thật là một điều bõ công khi kỷ niệm 100 năm đức tin trong vui mừng. Ðó là một cách thức tự nhủ: chúng ta không để cho mình bị đánh bại. Chúa Giêsu đã đón nhận những đau khổ của chúng ta để làm cho chúng ta được chiến thắng với Ngài. Tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy đón nhận thách đố này... Giáo Hội chúng ta chưa bị bách hại như tại các nước khác... Nhưng có một cách thức bách hại mới, đó là cố tình không biết đến sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời sống chúng ta. Và cố tình không biết sứ điệp của Chúa Giêsu và sứ điệp của Chúa chính là cố tình không biết chính bản thân chúng ta".

Juba được chọn làm thủ đô Nam Sudan từ ngày 9 tháng 7 năm 2011 khi miền này trở thành một nước độc lập tách rời khỏi Sudan ở miền bắc. Tổng giáo phận Juba hiện có 760 ngàn tín hữu Công Giáo trên tổng số 980 ngàn dân cư.

(Amecea 1-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page