Vatican giới thiệu tập sách

"Ðiện ảnh và các Giáo hoàng

Tài liệu chưa được công bố"

 

Vatican giới thiệu tập sách "Ðiện ảnh và các Giáo hoàng - Tài liệu chưa được công bố".

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 02-11-2019) - Sáng thứ Ba 29 tháng 10 năm 2019, nhân dịp Thư viện Phim Vatican kỷ niệm 60 năm thành lập, Vatican đã giới thiệu tập sách "Ðiện ảnh và các Giáo hoàng. Tài liệu chưa được công bố" của Ðức ông Dario Edoardo Viganò.

Tại buổi giới thiệu sách, Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói: "Từ cái nhìn của Ðức Giáo hoàng Piô XII về 'các phương tiện hiện đại', đến ý tưởng 'truyền thông như là sự gần gũi' của Ðức Thánh Cha Phanxicô, cho thấy từ thế kỷ trước Tòa Thánh đã có sự quan tâm ngày càng gia tăng đối với các phương tiện truyền thông đại chúng".

Ðức Hồng Y Parolin nhấn mạnh đến các giai đoạn phát triển tư tưởng của Giáo hội về các phương tiện truyền thông. Từ thời Ðức Giáo hoàng Piô XII, Gioan XXIII và Phaolô VI đến Ðức Thánh Cha Phanxicô, Giáo hội luôn nhận thức rằng "các kịch bản mới" có thể áp dụng cho các "chiến lược mới", và cần có tầm nhìn xa để thấy trước được sự phát triển trong lãnh vực hình ảnh".

Chính vì điều này mà Ðức ông Viganò đã cho xuất bản tập sách, nội dung nói về sự quan tâm của Tòa Thánh đối với truyền thông. Ðiều này được thể hiện dưới hai khía cạnh: Trước hết là việc kiểm duyệt về mặt đạo đức đối với điện ảnh và truyền thông; cố gắng đề xuất không chỉ các quy tắc mà còn cả ý tưởng. Kế đến chú ý đến những tiêu chuẩn quốc tế tiến bộ trong việc quản trị và tuân thủ hệ thống truyền thông.

Ðức Hồng Y Parolin kết luận: "Việc thành lập Thư viện phim Vatican và quảng bá một văn hóa điện ảnh mới trong thế giới Công giáo là một kết quả của những nỗ lực thích ứng với ngôn ngữ thời nay. Nó cho phép tiếp tục phát triển một kho lưu trữ tài liệu và một di sản khổng lồ; trong tương lai, các nhà sử học có thể đọc lại lịch sử phức tạp Công giáo từ thế kỷ XIX và XX".

Tiếp lời Ðức Hồng Y Parolin, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông có bài phát biểu, cho biết đây là một hoạt động nền tảng cho thế giới ngày nay, tại một thời điểm mà chính Vatican cũng đang trải qua một sự thay đổi thời đại. Ông Ruffini nói: "Ngay cả trong giai đoạn phát triển chóng mặt như thế thì chúng ta cần phải càng cẩn thận, không đánh mất linh hồn và bị lạc lối. Thách đố của việc nối kết giữa Tin Mừng và văn hóa không dễ, nhưng để đối diện với nó cần phải có ký ức của quá khứ, như lời Ðức Thánh Cha Phanxicô là "Gìn giữ ngọn lửa chứ không phải tro tàn". Theo nghĩa này, nhiệm vụ của Bộ Truyền thông là thiết lập một kho lưu trữ mới về biên tập đa phương tiện.

Ðức ông Viganò cho biết nội dung của sách sẽ được chuyển thành 6 tập phim tài liệu, Vatican News sẽ phát hành từ ngày 16 tháng 11 năm 2019. (Osservatore Romano)

Ngọc Yến

Nguồn: Vatican News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page