78 phần trăm người Pháp nói

tính trung lập của nhà nước

về tôn giáo "bị đe doạ"

 

78 phần trăm người Pháp nói tính trung lập của nhà nước về tôn giáo "bị đe doạ".

Trần Ðức Anh, OP

Paris (Vatican News 29-10-2019) - Tám trong số mười người Pháp (78%) tin rằng tính trung lập của nhà nước về tôn giáo, nghĩa là sự tách biệt giữa nhà nước và tôn giáo, ngày nay đang bị đe dọa ở Pháp, theo một cuộc thăm dò dành cho báo "Le Journal du Dimanche". 22% có ý kiến ngược lại. Tỷ lệ tương tự với ghi nhận vào tháng 11 năm 2015.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page