Hai bổ nhiệm quan trọng

tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh

 

Hai bổ nhiệm quan trọng tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 25-10-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức ông Luigi Roberto Cona làm phó Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Ðức ông Miroslaw Stanislaw Wachowski làm Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh.

Sáng 24 tháng 10 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện hai bổ nhiệm quan trọng tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh: phó Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh.

Hai chức vụ này hiện đang còn trống sau khi hai Ðức ông Paolo Borgia và Antoine Camilleri được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh vào ngày 03 tháng 09 năm 2019.

Phó Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh

Ðức ông Luigi Roberto Cona, hiện đang là cố vấn tại Tòa Sứ thần tại Ý, được bổ nhiệm làm phó Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tương đương với chức Thứ trưởng nội vụ Tòa Thánh. Trong chức vụ này, ngài sẽ trợ giúp Ðức Tổng Giám mục Edga Pena Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, người điều hành "phân bộ thứ nhất" của Phủ Quốc vụ khanh, về xử lý thường vụ.

Ðức ông Cona sinh năm 1965 tại Sicilia, được thụ phong linh mục năm 1990. Ngài tốt nghiệp thần học tín lý và bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ tháng 07 năm 2003, và đã làm việc tại các cơ quan đại diện của Tòa Thánh ở Panama, Bồ Ðào Nha, Camerun, Marốc, Giordania, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý và tại phân bộ Thường vụ của Phủ Quốc vụ khanh.

Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh

Bổ nhiệm thứ hai là Ðức ông Miroslaw Stanislaw Wachowski, người Ba Lan, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh. Do đó, Ðức ông sẽ trợ giúp Ðức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh, đứng đầu "phân bộ thứ hai" của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Như Ðức ông Antoine Camilleri trước đây, Ðức ông Wachowski sẽ làm việc với phái đoàn Việt Nam trong Ủy ban làm việc chung trong các cuộc gặp gỡ tại Vatican hoặc tại Việt Nam.

Ðức ông Wachowski sinh năm 1970, tốt nghiệp giáo luật và bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ năm 2004. Ngài đã làm việc tại các cơ quan đại diện Tòa Thánh ở Senegal, Liên hiệp quốc ở Vienna, Ba Lan và phân bộ ngoại giao của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. (REI 24/10/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page