Cần trở nên những người của hy vọng

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô: Cần trở nên những người của hy vọng.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vatican News 25-10-2019) - Trưa 25 tháng 10 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô gặp khoảng 60 tham dự viên Tổng hội Dòng Tôi tớ Ðức Maria tại phòng nhỏ của Ðại thính đường Phaolô VI.

Trong bài diễn văn trao cho các tham dự viên, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến khía cạnh hy vọng của Chúa Giêsu Kitô theo kinh nghiệm của Bảy thánh sáng lập Dòng. ÐTC khuyến khích: anh em ngày càng cần trở nên những người của hy vọng, có khả năng xua tan những nỗi sợ hãi mà đôi khi khiến anh em phải lao tâm, ngay cả trong một cộng đồng dòng tu. Ví dụ về sự thiếu hụt ơn gọi ở một số khu vực trên thế giới, cũng như nỗ lực trung thành với Chúa Giêsu và Tin Mừng trong một số bối cảnh cộng đồng hoặc xã hội.

Trở nên người hy vọng nghĩa là vun đắp đối thoại, hiệp thông và huynh đệ, đó là khuôn mặt của sự thánh thiện. Thật vậy, thánh hóa "là một hành trình cộng đoàn, phải được thực hiện bởi từng hai người. Ðiều này được phản chiếu từ một số cộng đồng thánh" (Tông huấn Gaudete et exsultate, 141).

Trở thành người của hy vọng nghĩa là tìm thấy sự can đảm để đối diện với những thách đố ngày nay. Ví dụ như việc sử dụng các phương tiện truyền thông một cách có trách nhiệm, truyền tải những tin tức tích cực, ngược lại với việc dùng phương tiện truyền thông để phá hủy nhân phẩm con người, làm suy yếu động lực tinh thần, làm tổn thương đời sống huynh đệ. Do đó, cần quan tâm đến giáo dục bản thân về việc sử dụng các công cụ truyền giáo này.

Một thách đố khác cần được nêu ra và phân giải là vấn đề đa văn hóa. Các cộng đoàn dòng tu Công giáo đã trở thành "phòng thí nghiệm" theo nghĩa này. Chắc chắn không phải là không có những vấn đề, nhưng lối sống này vẫn cung cấp cho con người một dấu chỉ rõ ràng về Nước Thiên Chúa, mà tất cả mọi dân tộc được mời đến, ngang qua Tin Mừng cứu rỗi.

Dòng Tôi tớ Ðức Maria có nguồn gốc và phát triển từ thế kỷ XIII tại thành phố Firenze, nước Ý. Dòng được thành lập bởi Bảy thánh sáng lập, vốn là những người quan tâm đến thương mại và tình nguyện. Nhưng Dòng có đặc sủng thánh hiến đặc biệt cho Ðức Trinh nữ Maria. Mẹ như Ðấng sáng lập thực sự của Dòng. (CSR_6291_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page