Cha Tổng quyền Dòng Scalabrini

thăm Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

 

Cha Tổng quyền Dòng Scalabrini thăm Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Văn Việt

Sàigòn (WHÐ 24-10-2019) - Cha Tổng quyền Dòng Scalabrini thăm Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Sáng thứ Tư, ngày 23 tháng 10 năm 2019, cha Tổng Quyền Leonir Chiarello, cha Giám tỉnh Delmar Silvar, cha Cố vấn Tổng quyền về đào tạo Mariano Cisco, cùng quý cha Dòng Scalabrini đã đến thăm Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam và họp bàn công việc với Ủy ban Mục vụ Di Dân.

Tiếp đón đoàn, có Ðức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, tân Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di Dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và cha Giuse Ðào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Mục vụ Di Dân. Ðược biết, dòng truyền giáo thánh Carôlô (Scalabrini) là dòng của các tu sĩ được mời gọi để rao giảng mầu nhiệm cứu độ cho những người di dân. Cho nên trong cuộc viếng thăm, cha Tổng quyền và quý cha dòng Scalabrini cũng họp bàn một số công việc mục vụ với Ðức cha tân Chủ tịch và cha Tổng Thư ký.

Cùng ngày, đoàn cũng đã ghé thăm Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di Dân, và cảm ơn Ðức cha về những hợp tác trong thời gian qua, và chúc Ðức cha mọi điều tốt đẹp trong sứ vụ mới - Chủ tịch Ủy ban Chủng sinh Linh mục trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Dòng Scalabrini được thành lập năm 1887 bởi Ðức cha Gioan Baotixita Scalabrini, Giám mục của Piacenza (Ý). Hiện nay, Hội Dòng có hơn 700 tu sĩ hiện diện trên 30 quốc gia thuộc tất cả các châu lục.

Văn Việt

(Nguồn: Văn Phòng Hội Ðồng Giám Mục)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page