700 trẻ em Ai Len tham gia

Ngày cầu nguyện truyền giáo

 

700 trẻ em Ai Len tham gia Ngày cầu nguyện truyền giáo.

Hồng Thủy

Tipperary (Vatican News 17-10-2019) - Hôm thứ Sáu 11 tháng 10 năm 2019, Ðức tổng Giám mục Kieran O'Reilly đã cử hành "Ngày cầu nguyện truyền giáo của các trẻ em" với hơn 700 học sinh tại Thurles, quận Tipperary, Ai Len.

Ngày thứ Sáu thứ hai trong tháng 10 được chọn là ngày trẻ em ở Ai Len họp nhau cầu nguyện cho các bạn đồng lứa sống tại các miền trên thế giới, đặc biệt những em sống tại các giáo phận truyền giáo.

700 học sinh tham gia Ngày cầu nguyện truyền giáo

Ðức cha O'Reilly, Giám mục tổng giáo phận Cashel và Emly, là thành viên của Hội Truyền giáo Phi châu và đã đi truyền giáo tại Tây Phi. Tại nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ lên trời, Ðức cha đã vui mừng đón tiếp khoảng 700 học sinh của các trường thánh Ailbe, Angela, Brigitta, trường Morcarkey, trường Ðức Maria và trường Rahealty.

Ðây là năm thứ 12 sự kiện được tổ chức. Sự kiện được tổ chức tại các trường trên khắp nước Ai Len, và nhà thờ chính tòa được chọn làm nơi cử hành chính.

Cầu nguyện và chia sẻ

Mục đích của việc cử hành Ngày cầu nguyện truyền giáo hàng năm của trẻ em là giúp biến đổi thế giới chúng ta trở nên tốt hơn bằng cách trợ giúp các trẻ em qua lời cầu nguyện và khuyến khích các hoạt động chia sẻ.

Sự kiện được đồng tổ chức bởi Hội Giáo hoàng Thánh nhi ở Ai Len. Chủ đề của sự kiện năm nay là "Chúng ta cùng nhau truyền giáo" (Fides 16/10/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page