Các phái đoàn Anh quốc tham dự

lễ phong thánh cho Ðức Hồng Y Newman

 

Các phái đoàn Anh quốc tham dự lễ phong thánh cho Ðức Hồng Y Newman.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 12-10-2019) - Hàng ngàn tín hữu Công giáo từ Anh và xứ Wales đến Roma để tham dự lễ tuyên phong hiển thánh cho Ðức Hồng Y John Henry Newman vào Chúa nhật 13 tháng 10 năm 2019. Ðức Hồng Y Newman sẽ là vị thánh người Anh đầu tiên trong thời hiện đại.

20 ngàn vé tham dự Thánh lễ đã được đăng ký. Trong số các tín hữu hành hương tham dự Thánh lễ, có các tín hữu đến từ các cộng đoàn dòng Oratory của Anh, một dòng Giảng thuyết theo tinh thần dòng của thánh Philipphê Nêri, được Ðức Hồng Y Newman thành lập. Họ thuộc các cộng đoàn của Oxford, Manchester, Birmingham và York, và nhiều phái đoàn khác. Schola Cantorum của London Oratory School sẽ hát trong Thánh lễ phong thánh.

Các phái đoàn Công giáo

Tổng giáo phận Birmingham, nơi Ðức Hồng Y Newman thành lập cộng đoàn Oratory đầu tiên ở Anh, có 9 nhóm khác nhau tham dự Thánh lễ. Trong khi đó, Ðức Hồng Y Vincent Nichols dẫn đầu phái đoàn gồm 17 Giám mục Anh và xứ Wales.

Phái đoàn của Anh

Phái đoàn của Anh do Thái tử Charles dẫn đầu sẽ tham dự Thánh lễ, cùng với sự tham dự của Ðại sứ Anh cạnh Tòa Thánh, bà Sally Axworthy; Ðặc sứ mới được đề cử của Thủ tướng về tự do tôn giáo và niềm tin, ông Rehman Chishti. Giáo hội Anh giáo cũng có phái đoàn gồm 6 Giám mục.

Bên cạnh đó, các trường nơi Ðức Hồng Y Newman đã theo học cũng có đại diện tham dự. Thị trưởng thành phố Birmingham, Ủy viên Mohammed Azim cũng hiện diện tại Thánh lễ.

Phái đoàn Ai Len

Về phía Giáo hội Ai Len, sẽ có phái đoàn bốn Giám mục cùng với 30 tín hữu tham dự. Về phía đời, Bộ trưởng Bộ giáo dục Ai Len cũng đến tham dự. Riêng Ðại học Dublin, nơi Ðức Hồng Y Newman đã từng giữ chức viện trưởng, bị báo chí lên tiếng phê bình vì không gửi đại diện tham dự lễ phong thánh.

Các sự kiện kỷ niệm lễ phong thánh

Nhân dịp lễ phong thánh, nhiều sự kiện cũng được tổ chức tại Anh trong thời gian diễn ra lễ phong thánh cũng như sau đó. Nổi bật trong các hoạt động là giờ Kinh Chiều đại kết tại nhà thờ chính tòa Westminster vào ngày 19 tháng 10 năm2 019, do Ðức Hồng Y Nichols chủ sự và Ðức Tổng Giám mục Canterbury sẽ giảng.

Oxford Oratory đã tổ chức 3 ngày cầu nguyện, còn nhà thờ chân phước Dominic Barberi ở Littlemore tổ chức một cuộc rước kiệu tôn kính thánh tích của Ðức Hồng Y Newman, sau đó có Thánh lễ tạ ơn đặc biệt. Một màn hình lớn truyền hình trực tiếp Thánh lễ phong thánh cũng được đặt tại nhà nguyện của Ðại học Oxford. (The Tablet 09/10/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page