Ðài Loan sẽ tiếp tục mời

Ðức Thánh Cha thăm nước này

 

Ðài Loan sẽ tiếp tục mời Ðức Thánh Cha thăm nước này.

Hồng Thủy

Taipei (Vatican News 11-10-2019) - Phó Tổng Thống Ðài Loan, ông Trần Kiến Nhân, cho biết khi đến Roma tham dự lễ phong thánh cho Ðức Hồng y John Henry Newman và 4 nữ chân phước vào ngày 13 tháng 10 năm 2019, ông sẽ lại mời Ðức Thánh Cha Phanxicô thăm Ðài Loan.

Vào chiều thứ năm 10 tháng 10 năm 2019, tại sân bay quốc tế Ðào Viên của Ðài Bắc, trước khi khởi hành đi Roma với tư cách là đặc sứ của Tổng thống Thái Anh Văn, ông Trần Kiến Nhân đã tuyên bố với giới báo chí như trên.

Quan hệ hợp tác giữa Ðài Loan và Tòa Thánh

Phó Tổng Thống Ðài Loan cho biết Ðài Loan và Tòa Thánh, đồng minh ngoại giao duy nhất của Ðài Loan ở châu Âu, có mối quan hệ chặt chẽ và cùng nhau hoạt động viện trợ nhân đạo, ngăn chặn nạn buôn người và tạo điều kiện trao đổi văn hóa và tôn giáo.

Ông Trần cũng nói rằng Ðài Loan sẽ tiếp tục hỗ trợ công việc của Ðức Giáo hoàng Phanxicô để truyền bá các thông điệp về tự do tôn giáo, công bằng xã hội và chăm sóc cho những người yếu thế.

Phó Tổng Thống Ðài Loan Trần Kiến Nhân là một người Công giáo. Ông chia sẻ thêm rằng trong chuyến thăm Roma, ông sẽ gặp các giáo sĩ và tu sĩ Ðài Loan đang phục vụ tại Vatican và các giáo sĩ nước ngoài đã từng làm việc tại Ðài Loan, để bày tỏ lòng tôn kính.

Ðây là chuyến viếng thăm Vatican lần thứ ba của ông Trần Kiến Nhân kể từ khi ông đảm nhận chức vụ Phó Tổng Thống Ðài Loan vào tháng 05 năm 2016. Trước đó ông đã tham dự lễ phong thánh cho Mẹ Têrêsa vào tháng 09 năm 2016 và lễ phong thánh cho Ðức Giáo hoàng Phaolô VI vào tháng 10 năm 2018. Trong hai lần viếng thăm này, ông đã mời Ðức Thánh Cha thăm Ðài Loan, nhưng, theo phòng Báo chí Tòa Thánh, vẫn chưa có kế hoạch nào được thực hiện. (Focus Taiwan 11/10/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page