Biên Bản Ðại Hội lần thứ XIV

của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam tại Hải Phòng

 

Biên Bản Ðại Hội lần thứ XIV của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam tại Hải Phòng.

Hải Phòng (HÐGM VN 4-10-2019) - Biên Bản Ðại Hội lần thứ XIV của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam tại Hải Phòng:

 

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

Ðại Hội lần thứ XIV

Biên Bản

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam họp Ðại hội lần thứ XIV từ thứ Hai ngày 30/9/2019 đến thứ Sáu ngày 04/10/2019, tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Hải Phòng, với sự tham dự đông đủ các giám mục của 27 giáo phận.

Hội Ðồng Giám Mục hân hoan chào đón Ðức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Ðại diện Ðức Thánh Cha tại Việt Nam; đồng thời lắng nghe Ðức Tổng Giám mục trình bày Tự Sắc "Các con là ánh sáng thế gian" (Vos estis lux mundi) của Ðức Thánh Cha Phanxicô, cũng như thông tin về mối quan hệ song phương giữa Tòa Thánh và Nhà nước Việt Nam, và những thông tin khác.

Ðại hội chúc mừng Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh, tân giám mục chính tòa giáo phận Ðà Lạt; đồng thời tri ân Ðức cha Antôn Vũ Huy Chương, thành viên của Hội Ðồng Giám Mục mới được Tòa Thánh chấp nhận đơn từ chức.

Trong dịp Ðại hội lần này, Hội Ðồng Giám Mục đã thực hiện những việc sau đây:

 

1. Bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Ban Thường vụ gồm có:

Chủ tịch: Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

Phó Chủ tịch: Ðức cha Giuse Nguyễn Năng

Tổng thư ký: Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Phó Tổng thư ký: Ðức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

Các Ủy ban trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam gồm có:

1/ Ủy ban Giáo lý Ðức tin

Chủ tịch: Ðức cha Gioan Ðỗ Văn Ngân

2/ Ủy ban Kinh Thánh

Chủ tịch: Ðức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản

3/ Ủy ban Phụng tự

Chủ tịch: Ðức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

4/ Ủy ban Nghệ thuật thánh

Chủ tịch: Ðức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi

5/ Ủy ban Thánh nhạc

Chủ tịch: Ðức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

6/ Ủy ban Loan báo Tin Mừng

Chủ tịch: Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long

7/ Ủy ban Giáo sĩ - Chủng sinh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page