Ðức Hồng Y Leonardo Sandri

thăm Thánh Ðịa

 

Ðức Hồng Y Leonardo Sandri thăm Thánh Ðịa.

Ngọc Yến

Giêrusalem (Vatican News 1-10-2019) - Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2019, nhận lời mời của các cha Dòng Thánh Phanxicô, Ðức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Ðông Phương thăm Thánh Ðịa.

Cuộc viếng thăm diễn ra trong bầu khí Dòng Thánh Phanxicô kỷ niệm 800 cuộc Hành hương vì Hòa bình của Thánh Phanxicô tại Thánh Ðịa.Trong việc tổ chức cuộc viếng thăm còn có sự cộng tác của Tòa Khâm sứ Giêrusalem. Trong những ngày này, ÐHY sẽ tham gia một số buổi hội nghị và các buổi lễ kỷ niệm.

Cụ thể, vào sáng ngày 2 tháng 10 năm 2019, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Ðông Phương có bài tham luận và vào buổi chiều ÐHY cử hành nghi thức Long Trọng Bước vào Mộ Thánh. Sáng ngày 3 tháng 10 năm 2019, Ðức Hồng Y sẽ có cuộc gặp gỡ với Ðại Mufti tại Mosche de l'Al-Aqsa. Và vào sáng thứ sáu ngày 4 Tháng 10 năm 2019, tại Nhà thờ Ðấng Cứu Chuộc, Ðức Hồng Y sẽ chủ sự lễ kính Thánh Phanxicô, Ðấng sáng lập Dòng.

Ngoài ra, Ðức Hồng Y Bộ trưởng sẽ gặp gỡ một số tổ chức Công giáo đang hiện diện và phục vụ tại Thành phố Cổ: cộng đoàn Hy Lạp-Melkite, Maronite, trường của các Su huynh Lasan, Sứ bộ Tòa Thánh, trường Thánh Giuse và Trung tâm Truyền thông Kitô. Ðức Hồng Y cũng sẽ đến viếng thăm khác Ðền thánh Ðức Mẹ ở Tel Aviv và gặp gỡ các nhân viên mục vụ di cư.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page