Mục vụ Giới trẻ:

chương trình 3 năm của Giáo hội Việt Nam

 

Mục vụ Giới trẻ: chương trình 3 năm của Giáo hội Việt Nam.

Văn Yên, SJ

Sàigòn (Vatican News 4-10-2019) - Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã kết thúc Ðại hội lần thứ XIV tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Hải Phòng từ ngày 30 tháng 9 đến 4 tháng 10 năm 2019, với sự tham dự đầy đủ các giám mục của 27 giáo phận, cùng với sự hiện diện của Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, Ðại diện của Ðức Thánh Cha tại Việt Nam.

Một trong những công việc chính yếu của kỳ họp lần này là bầu ban thường vụ và chủ tịch các Uỷ ban trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục nhiệm kỳ 2019-2022. Theo đó, thành viên ban thường vụ nhiệm kỳ 2016-2019 được bầu lại trong nhiệm kỳ mới, và chỉ thay đổi một số chủ tịch của các Uỷ ban.

Ðồng thời, Hội Ðồng Giám Mục cũng ra một thư chung gởi cộng đồng dân Chúa về định hướng mục vụ ba năm tới (2020-2022), theo đó, Mục vụ Giới trẻ là chủ đề được chọn. Hội Ðồng Giám Mục đã phát thảo 3 bước để đồng hành với người trẻ: (1) lắng nghe cuộc sống của người trẻ với những thuận lợi và thách đố đối với người trẻ tại Việt Nam hôm nay; (2) cùng với người trẻ phân định thánh ý Chúa dưới ánh sáng của sứ điệp Tin Mừng; (3) giúp người trẻ hành động để sống tuổi trẻ cách phong phú.

Với những bước được vạch ra, Hội Ðồng Giám Mục đề nghị một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Ðồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện. Năm 2021: Ðồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Năm 2022: Ðồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

Một cách chi tiết năm 2020, các giám mục cùng với Ðức Thánh Cha trong Tông huấn Christus Vivit "mời gọi các bạn trẻ chiêm ngắm tuổi trẻ của Ðức Giêsu để lớn lên và trưởng thành cách toàn diện theo gương của Người." Ðồng thời, các giám mục đề nghị các mục tử, những người làm công tác mục vụ giới trẻ, đặc biệt là cha mẹ đồng hành để giúp các thanh thiếu niên lớn lên và trưởng thành theo năm khía cạnh: thể lý, tâm lý, tâm linh, văn hoá và phân định ơn gọi.

Kết thúc thư mục vụ, các giám mục ngỏ lời với các bạn trẻ Công giáo tại Việt Nam với hình ảnh của hai người trẻ trên đường Emmaus, là: (1) đến với Chúa Giêsu trong cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và lãnh nhận Thánh Thể; (2) "đến với cộng đoàn Giáo hội ở nơi các con đang sinh sống, học hành, làm việc"; (3) và cuối cùng là "mạnh dạn kể lại cho các bạn trẻ khác về kinh nghiệm đức tin của mình, kể bằng lời và bằng chính cuộc sống tốt lành của các con."

Hội Ðồng Giám Mục họp thường kỳ mỗi năm 2 lần, và mỗi 3 năm thì tổ chức Ðại hội để bầu ban thường vụ và chủ tịch các Uỷ ban, đồng thời đưa ra định hướng mục vụ 3 năm kế tiếp cho Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. (HÐGMVN 4/10/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page