Nhân lễ thánh Phanxicô,

Ðức Thánh Cha trồng một cây sồi

trong vườn Vatican

 

Nhân lễ thánh Phanxicô, Ðức Thánh Cha trồng một cây sồi trong vườn Vatican.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 2-10-2019) - Nhân lễ thánh Phanxicô Assisi, 04 tháng 10 năm 2019, Ðức Giáo hoàng Phanxicô trồng một cây sồi trong vườn Vatican. Các lãnh đạo thổ dân và Giáo hội cũng có mặt bên cạnh ngài.

Sự kiện này được dòng Phanxicô, Phong trào Công giáo Thế giới về Khí hậu và Mạng lưới Giáo hội Liên Amazon (REPAM) tổ chức, hai ngày trước khi khai mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Amazon.

Sự dấn thân của Giáo hội trong việc chăm sóc ngôi nhà chung

Qua "cử chỉ cụ thể của một nền sinh thái học toàn diện" này, với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo bản địa và giáo hội, Ðức Thánh Cha gửi một "thông điệp mạnh mẽ về sự dấn thân của Giáo hội trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta". Thật vậy, các nhà tổ chức lưu ý rằng ngày 04/10 cũng đánh dấu ngày kết thúc sáng kiến đại kết "Thời gian của thụ tạo", được tổ chức hàng năm từ ngày 01 tháng 09 đến 04 tháng 10 năm 2019.

Các nhà tổ chức nói thêm rằng năm 2019 cũng đánh dấu kỷ niệm 40 năm thánh Gioan Phaolô II tuyên bố thánh Phanxicô Assisi là bổn mạng của những người quan tâm đến sinh thái học. (cath.ch 01/10/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page