Ðức Hồng Y William Levada từ trần

 

Ðức Hồng Y William Levada từ trần.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 27-09-2019) - Ðức Hồng Y William J. Levada, người Mỹ, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin, đã qua đời tại Roma hôm 26 tháng 9 năm 2019, hưởng thọ 83 tuổi.

Tiểu sử Ðức Hồng Y Levada

Ðức Hồng Y Levada gốc người Ai Len và Bồ Ðào Nha. Ngài sinh năm 1936 tại California, chịu chức linh mục năm 1961. Năm 1976, ngài được gửi sang Roma làm việc tại Bộ Giáo lý Ðức tin. Ngài được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá giáo phận Los Angeles năm 1983, rồi Tổng Giám mục của Portland từ năm 1986-1995, và cuối cùng là Tổng Giám mục San Francisco từ năm 1995.

Ngày 13 tháng 5 năm 2005, sau khi Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm Giáo hoàng Biển Ðức XVI, ngài đã chọn Ðức Tổng Giám mục Levada thay thế ngài trong nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin. Ðó là lần đầu tiên một vị chức sắc cấp cao của Giáo hội Hoa kỳ giữ chức vụ này. Trong vai trò này, Ðức Hồng Y Levada cũng là Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh và Chủ tịch Ủy ban Thần học Quốc tế. Năm 2006, Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức thăng ngài làm Hồng y. Tháng 7 năm 2009, ngài được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh "Ecclesia Dei", lo về Huynh đoàn Pio X.

Năm 2012, Ðức Hồng Y Levada từ chức vì tuổi tác. Sau đó, ngài cũng tham dự mật nghị vào tháng 3 năm 2013, và Ðức Giáo Hoàng Phanxicô được bầu trong mật nghị này.

Môn đệ trung tín của Chúa Kitô

Ðức Hồng Y Levada được các Giám mục Hoa Kỳ nhận định là một người vừa thông minh, hòa nhã và tốt bụng, một người trung thành với Giáo hội và là môn đệ trung tín của Chúa Kitô. Ngài luôn tận hiến cách quảng đại cho Giáo hội mà ngài yêu mến và dùng mọi khả năng để phục vụ Giáo hội. Ngài cảm thông sâu sắc với các linh mục và Dân Chúa.

Với sự qua đi của Ðức Hồng Y Levada, Hồng y đoàn còn 212 vi, trong đó có 118 Hồng y cử tri và 94 Hông y trên 80 tuổi không còn quyền bầu Giáo Hoàng. (CNS 27/09/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page