Ðức Thánh Cha sẽ cử hành

Thánh lễ nhân Ngày Di dân và Tị nạn

 

Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ nhân Ngày Di dân và Tị nạn.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 26-09-2019) - Nhân Ngày Di dân và Tị nạn lần thứ 105, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ tại Vatican vào Chúa nhật 29 tháng 9 năm 2019. Ðây là dấu chỉ sự quan tâm của Ðức Thánh Cha đối với vấn đề di dân.

Ngày 8 tháng 7 năm 2019, nhân kỷ niệm chuyến viếng thăm đảo Lampedusa lần đầu tiên, Ðức Thánh Cha cũng đã cử hành Thánh lễ với các di dân.

Ngày Di dân và Tị nạn được cử hành vào Chúa nhật cuối tháng 9

Năm 2019 là lần đầu tiên Ngày Di dân và Tị nạn được cử hành vào Chúa nhật cuối tháng 9. Từ năm 2005, thánh Gioan Phaolô II đã ấn định cử hành Ngày này vào Chúa nhật đầu tiên sau lễ Hiển linh. Sau này, theo yêu cầu của một số Hội đồng Giám mục, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đổi ngày cử hành.

Nguồn gốc của Ngày Di dân và Tị nạn

Ngày Di dân và Tị nạn bắt nguồn từ năm 1914, khi Ðức Giáo Hoàng Piô X mời các Kitô hữu đến cầu nguyện cho người di cư. Ðó là một vài tháng trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, khi mà Ðức Giáo Hoàng chứng kiến rõ ràng thảm kịch của hàng triệu người Ý rời khỏi đất nước.

Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức XV, người kế vị Ðức Pio X, đã thành lập Ngày Di dân để hỗ trợ các công việc mục vụ giúp đỡ người di cư Ý.

Kể từ năm 1952, Ngày Di dân mang một ý nghĩa quốc tế hơn; các Giáo hội đặc biệt được kêu gọi chọn một ngày để cử hành Ngày này trong năm phụng vụ.

Vị Giáo hoàng đầu tiên gửi sứ điệp đặc biệt cho Ngày Di dân là Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, từ năm 1985. Năm 2004, Hội đồng Giáo hoàng Chăm sóc Mục vụ cho Người di dân và lưu động đã mở rộng Ngày này cho cả người tị nạn.

"Không phải chỉ là di dân"

Chủ đề của Ngày Di dân và Tị nạn lần thứ 105 là "Không phải chỉ là di dân". Ðể chuẩn bị cho Ngày Di dân và Tị nạn, phân bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ phục vụ phát triển con người toàn diện đã phát triển một chiến dịch nâng cao nhận thức, với các đề tài trong các tháng trước như: quan tâm đến con người toàn diện, quan tâm đến tất cả mọi người; nói đến các nỗi sợ hãi của chúng ta; nói về bác ái; nói về nhân loại của chúng ta; nói về việc không loại trừ ai; về việc đặt những người rốt cùng lên hàng đầu. (ACI 2/9/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page