Các Giám mục Pháp

hội thảo về đạo đức sinh học

 

Các Giám mục Pháp hội thảo về đạo đức sinh học.

Ngọc Yến

Paris (Vatican News 17-09-2019) - Trong khi Quốc hội đang xem xét về dự án luật liên quan đến đạo đức sinh học; ngày 16 tháng 9 năm 2019, Hội Ðồng Giám mục Pháp đã tổ chức một cuộc hội thảo tại trường Bernardins ở Paris, mục đích khẳng định rõ ràng lập trường của Giáo hội về vấn đề này.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Hội Ðồng Giám Mục Pháp có: Ðức cha Éric de Moulins-Beaufort, Tổng Giám mục Reims, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp; Ðức cha Pierre d'Ornellas, Tổng Giám mục Rennes, người đứng đầu nhóm làm việc về đạo đức sinh học; và cuối cùng là Ðức cha Michel Aupetit, Tổng Giáo mục Paris, từng là bác sĩ và nghiên cứu về đạo đức sinh học. Ngoài ra còn có các chuyên gia và những người mà cuộc đời họ có liên quan đến đạo đức sinh học.

Cuộc hội thảo nhấn mạnh đến vai trò và vị trí của Giáo hội Công giáo trong lãnh vực đạo đức sinh học, một dự án luật mà Quốc hội đang xem xét thông qua. Cha Thierry Magnin, Tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Pháp cho biết buổi thảo gặp gỡ đã đưa ra một lập trường rõ ràng, chính xác, đối thoại của Giáo hội trong việc phục vụ xã hội.

Trước khi luật về đạo đức sinh học được thông qua, việc can thiệp của Giáo hội Pháp là một dấu hiệu quan trọng tại thời điểm này. Mặc dù một số người Công giáo cho rằng mọi việc đã được xếp đặt, nhưng các giám mục vẫn kiên nhẫn và cho rằng miễn là các nhà làm luật có khả năng lắng nghe, các ngài sẽ làm tất cả để bảo vệ giáo lý của Giáo hội.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page