Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh

tân Giám mục chính tòa giáo phận Ðà Lạt

 

Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh - tân Giám mục chính tòa giáo phận Ðà Lạt.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 14-09-2019) - Ngày 14 tháng 9 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhận đơn từ chức Giám mục chính tòa giáo phận Ðà Lạt vì tuổi tác của Ðức cha Antôn Vũ Huy Chương và công bố Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục phó của giáo phận này, làm Giám mục chính tòa.

Tiểu sử Ðức cha Antôn Vũ Huy Chương

Ðức cha An tôn sinh ngày 14 tháng 09 năm 1944, tại làng Bến Thôn, tỉnh Sơn Tây, nay là thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, thuộc giáo phận Hưng Hóa. Năm 1963 ngài gia nhập giáo phận Cần Thơ và được thụ phong linh mục năm 1971. Ngày 5 tháng 8 năm 2019, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám mục chính tòa Hưng Hóa. Sau đó, vào ngày 1 tháng 3 năm 2011, Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã bổ nhiệm ngài làm Giám mục chính tòa giáo phận Ðà Lạt.

Tiểu sử Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh

Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh năm nay 64 tuổi, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1955 tại Cần Thơ, theo học tại Tiểu chủng viện Simon Hòa Ðà Lạt từ năm 1973 đến 1977, rồi học triết và thần học tại Giáo Hoàng Học Viện thánh Piô 10 Ðà Lạt, thụ phong linh mục ngày 29 tháng 5 năm 1994, thuộc giáo phận Ðà Lạt.

Sau đó, cha Nguyễn Văn Mạnh du học tại Roma từ năm 2003 đến 2009 và đậu tiến sĩ giáo luật tại Giáo Hoàng Ðại học Urbaniana của Bộ truyền giáo. Trở về nước vào năm 2009, cha làm Ðại diện tư pháp tại giáo phận Ðà Lạt.

Ngày 8 tháng 4 năm 2017, cha được Ðức thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phó giáo phận Ðà Lạt.

Theo niên giám Tòa Thánh năm 2019, giáo phận Ðà Lạt hiện có 378,269 tín hữu Công Giáo trên tổng số gần 1 triệu 390 ngàn dân cư, với 105 giáo xứ, 172 linh mục triều và 120 linh mục dòng, 66 đại chủng sinh, 440 tu huynh và 1094 nữ tu.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page