Thông báo

của Văn phòng Tòa Giám Mục Ðà Lạt

về tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Ðà Lạt

 

Thông báo của Văn phòng Tòa Giám Mục Ðà Lạt về tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Ðà Lạt.

Linh mục Gioan Bosco Hoàng Văn Chính

Ðà Lạt (TGM ÐL 14-09-2019) - Thông báo của Văn phòng Tòa Giám Mục Ðà Lạt về việc Tòa Thánh chấp nhận đơn từ nhiệm của Ðức Cha Antôn và công bố Ðức cha Ðaminh là Giám mục Chính tòa Giáo phận Ðà lạt:

 

Tòa Giám Mục Ðà Lạt

9 Nguyễn Thái Học

Ðà Lạt - Lâm Ðồng

 

Thông Báo

Ngày 14 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

Cộng đoàn dân Chúa giáo phận Ðà Lạt

 

Tòa Giám mục Giáo phận Ðà Lạt báo tin:

Lúc 12g00 trưa tại Rôma (17g00 tại Việt Nam) ngày Thứ Bảy 14 tháng 09 năm 2019, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục của Ðức Cha Antôn Vũ Huy Chương (để được nghỉ hưu), đồng thời công bố Ðức Cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh là giám mục chính tòa giáo phận Ðà Lạt.

Giáo phận xin chúc mừng Ðức Cha Ðaminh từ hôm nay kế vị Ðức Cha Antôn làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Ðà Lạt.

Giáo phận biết ơn Ðức Cha Antôn đã phục vụ Giáo phận trong 8 năm rưỡi qua (từ ngày 17/03/2011 đến ngày 14/09/2019). Bốn năm trước đây (ngày 30/03/2015) Ngài đã đệ đơn xin Giám mục phó, và hai năm sau, ngày 08/04/2017 Tòa Thánh đã công bố Giám mục Phó Ðaminh với quyền kế vị; cách đây 5 tháng (ngày 21/04/2019) Ngài đã đệ đơn từ nhiệm, trước ngày quy định theo Giáo luật là ngày tròn 75 tuổi (14/09/2019).

Tòa Giám mục cũng thông báo:

1. Kể từ hôm nay, trong Kinh Nguyện Thánh Thể, xin đọc như sau:

"Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Ðức Giám Mục Ðaminh chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ".

Ghi chú: Ðức Cha Antôn đã lưu ý các linh mục về quy định Phụng vụ của Giáo hội: trong Kinh Nguyện Thánh Thể, việc nêu tên Ðức Giáo hoàng đang cai quản Giáo hội hoàn vũ và Ðức Giám mục đang cai quản Giáo phận nói lên dấu chỉ hiệp nhất và mối hiệp thông mang ý nghĩ thần học (chứ không vì tình cảm) do đó không nêu tên các giám mục nghỉ hưu hoặc giám mục đồng tế (cũng thế, hiện nay chỉ nêu tên Ðức Giáo hoàng Phanxicô mà không nêu tên Ðức Giáo hoàng Bênêđictô). Chúng ta có thể tùy dịp cầu nguyện cho các ngài trong Lời nguyện tín hữu.

2. Vào hồi 09g30 Thứ Ba 24 tháng 9 năm 2019, Ðức Cha Antôn sẽ dâng lễ Thánh Lễ Tạ Ơn tại nhà thờ giáo xứ Tân Thanh, xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc; sau đó có nghi thức thánh hóa Nhà nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận mới nâng cấp, gần nhà thờ Tân Thanh.

3. Ðức Cha Ðaminh sẽ dâng Thánh Lễ tại Nhà thờ Chính tòa vào ngày giờ được thông báo sau.

 

Linh mục Gioan Bosco Hoàng Văn Chính

Chưởng Ấn - Chánh Văn phòng

(Ðt: 093 3731800 / E-mail: vptgmdl@gmail.com)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page